Tajemnické setkání v Ústí nad Labem

6. 12. 2018 OF 5/2018 Události

Ústí nad Labem ve dnech 21.–23. října 2018 hostilo XXXVI. členskou schůzi a podzimní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Primátorka statutárního města Ústí nad Labem Věra Nechybová při zahájení celostátního semináře
Primátorka statutárního města Ústí nad Labem Věra Nechybová při zahájení celostátního semináře

V tzv. mezivolebním období, tedy ve dnech mezi podzimními volbami do zastupitelstev obcí a zvolením nových vedení měst – primátorů, starostů a obecních rad – se sešli tajemníci jejich úřadů na pravidelném celostátním semináři.

Několik zástupců Ministerstva vnitra vystoupilo na semináři jako hosté i lektoři zároveň. Účastníky akce informovali o aktuálních úkolech a činnosti resortu v oblasti veřejné správy a přípravě koncepce veřejné správy pro další střednědobé období včetně připravovaných legislativních změn a nových právních předpisů a chystaných dalších krocích v oblasti elektronizace veřejné správy. Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Marie Kostruhová a její kolegové v samostatném bloku přednesly odborné příspěvky na téma volebního mezidobí – činnosti obcí v době od ukončení volebního období předchozích zastupitelstev do doby nástupu nových členů zastupitelstev obcí a volby primátorů, starostů a rad měst a obcí, jejich odměňování a úkolů v oblasti tvorby obecně závazných vyhlášek měst a obcí.

Informace k pravomocem dosavadních orgánů obcí, procesu řízení obce a volby nových orgánů obce, včetně podrobného popisu svolávání a průběhu ustavujících zasedání nových zastupitelstev tajemníci vyhodnotili jako velmi aktuální (ustavující zasedání se mělo konat ve dnech mezi 27. říjnem až 5. listopadem 2018, pokud nebyly výsledky voleb napadeny u soudu) a všechny detaily si pečlivě zaznamenali pro bezchybný průběh ve „svých“ městech a obcích.

Seminář ke spisové službě a archivnictví

Celostátního semináře se zúčastnilo více než 150 tajemnic a tajemníků z celé republiky
Celostátního semináře se zúčastnilo více než 150 tajemnic a tajemníků z celé republiky

se věnoval problematice vedení spisových služeb se zaměřením na jejich elektronickou evidenci a vedení elektronických dokumentů, jejich interní kontroly i kontrol ze strany kontrolních orgánů. Vedoucí pracovníci Státního oblastního archivu Litoměřice a Okresního archivu Most pak posluchače seznámili s postupem kontrol ze strany archivní správy, s praktickým postupem při elektronickém skartačním řízení a metodickými materiály.

Odborný blok ke zdánlivě triviální problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyvolal mezi tajemníky velký zájem. Lektorka Jana Janečková vyzdvihla nejčastější chyby v dokumentaci BOZP a požární ochrany, včetně výběru kvalitního bezpečnostního technika a upozornila na nejfrekventovanější pochybení v praktickém naplňování a dodržování předpisů v této oblasti a minimalizaci rizik úrazů či škod na majetku.

V podstatě odměnou všem účastníkům semináře bylo vystoupení mistra etikety Ladislava Špačka se zásadami a návyky Business etikety v prostředí (nejen) veřejné správy. Jeho show, byť umístěna až jako poslední v programu třídenního semináře, přilákala nejen tajemníky, ale i další úředníky a účastníky celé akce v takové míře, že hlavní konferenční sál Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem až do poslední minuty doslova praskal ve svých švech.

Kromě odborných seminářů tajemníci – členové sdružení projednali a schválili plán činnosti STMOÚ ČR na období 2019–2020, rozpočet na příští rok a drobnou úpravu stanov sdružení. Zástupci Svazu měst a obcí ČR tajemníkům představili vzdělávací program projektu Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí (ESO), na jehož tvorbě – témat a obsahu vzdělávacích kurzů – se sdružení tajemníků rovněž podílí.

V rámci doprovodných programů semináře se pak účastníci mohli seznámit s historií a současností metropole Ústeckého kraje, absolvovat odbornou exkurzi do nejmodernější tepelné elektrárny v Ledvicích či navštívit státní zámek Velké Březno s nedalekým pivovarem Březňák.

Přes poměrně složité období konání semináře se jej zúčastnilo více než 150 tajemnic a tajemníků z celé republiky, kteří akci ohodnotili vynikající „školní“ známkou 1,37.

Členské schůzi a celostátnímu odbornému semináři udělili osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátorka statutárního města Ústí nad Labem Věra Nechybová. Projekt semináře byl finančně podpořen Ústeckým krajem.

Celostátní semináře STMOÚ ČR v roce 2019
  • Výroční XXXVII. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se uskuteční ve dnech 2.-4. června 2019 v lázeňských Luhačovicích na úpatí Bílých Karpat. Součástí akce bude i připomínka výročí 25 let od založení sdružení.
  • XXXVIII. členskou schůzi a podzimní celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR bude hostit Frymburk na břehu vodní nádrže Lipno v termínu 13.–15. října 2019.