Nejen města se „vyšvihla“ na konferenci Udržitelně a zdravě ve městech

26. 1. 2019 NSZM ČR Události

Praha – Dnešním dnem končí v Praze dvoudenní konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce „Vyšvihněte se!“ zaštítěné 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministryní pro místní rozvoj, s prezentacemi mnoha zajímavých hostů, se zúčastnilo přes 260 osob. V pracovní části akce se diskutovalo o plánování s občany, řízení a odpovědném chování úřadu, o památkách a urbanismu, podpoře zdraví, zapojení podnikatelů či o smlouvách obcí s developery.

Národní síť Zdravých měst České republiky
Více než 260 účastníků se sešlo na výroční 25 konferenci NSZM ČR s názvem „Vyšvihněte se!“
Více než 260 účastníků se sešlo na výroční 25 konferenci NSZM ČR s názvem „Vyšvihněte se!“

Neformálně pak navázala recepce k oslavě 25 let existence asociace s oceněním úspěchů obcí a měst i spolupráce s partnery. Včera, 24. ledna 2019 proběhla v pražském hotelu Ambassador hlavní část celostátní konference s názvem Vyšvihněte se! s podtitulem Udržitelně a zdravě ve městech, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – asociace, jenž čítá na 130 členů: měst, obcí a regionů. Na akci se setkali zástupci obcí, měst a regionů, ale i představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev i mezinárodních institucí a organizací, zástupci univerzit a řady dalších významných institucí a organizací.

Pracovní část otevřeli zástupci významných ministerstev – náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz a náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Ocenili spolupráci s obcemi a kraji, vyzdvihli úlohu svého resortu a každý ze svého pohledu zdůraznil zásadní témata, která kvalitu života v obcích a regionech významně ovlivňují. V odpolední části pak svou zdravici přednesl náměstek ministra vnitra Josef Postránecký a ředitel kanceláře Světové zdravotní organizace OSN v Praze pan Srdan Matic.

Ředitel asociace představuje přístupy Zdravých měst – podle komunikační strategie WHO
Ředitel asociace představuje přístupy Zdravých měst – podle komunikační strategie WHO

Odpolední část konference se pak zaměřila na sdílení osvědčených postupů z denní praxe obcí a měst. Hovořilo se o spolupráci a zapojování občanů obecně (Znojmo) i konkrétních skupin obyvatel, jako jsou mladí (Dobříš), senioři (Prachatice) či podnikatelé (Rožnov p. R.). Nechyběla podpora Fair Trade (Třebíč) či ukázka spolupráce v malých obcích (Zbyslavice). Z oblasti strategií zazněly informace o řízení úřadu (Břeclav), o ochraně klimatu a zeleni ve městě (Ostrava), o zdraví jako prioritě (Valašské Meziříčí). Své místo zde měla i péče o památky a urbanismus (Havlíčkův Brod), odpovědné chování úřadu (Tábor) či podpora cyklodopravy (Nový Jičín). Všechna uvedená témata úzce souvisejí s postupem k udržitelnému rozvoji, a tato i další města, obce i regiony se jimi aktivně zabývají, což mj. nese své výsledky i v postupu dle metody MA21.

Tématem udržitelný rozvoj a role měst, obcí a regionů zakončil tento blok emeritní profesor Univerzity Karlovy, pan Bedřich Moldan.

Dnešním dnem, ve spolupráci s Frank Bold Advokáti, navazuje zajímavý workshop k tématu plánování v území, přesněji pak ke smlouvám mezi městy a developery. Diskusní seminář přináší praktické informace z pohledu zkušených právníků, na programu jsou otázky… jak zohlednit potřeby obcí při plánování záměrů v území, jak transparentně spolupracovat s developery, jak se vyhnout riziku satelitních měst bez infrastruktury či jak předejít nadměrnému zatížení území? Workshop se setkává s velikým zájmem účastníků, který vysoce převyšuje kapacitu sálu.

Bližší informace k akci naleznete již nyní na www.vysvihnetese.cz – prezentace spolu s kompletní fotogalerií zde budou brzy ke stažení.

Pracovní část akce byla podpořena finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Ocenění a šampioni
Ocenění a šampioni – Za Senát PČR: Herbert Pavera, Ladislav Chlupáč, Renata Chmelová, za MZd: náměstkyně ministra Alena Šteflová, ocenění: Igor Hartmann (Ministerstvo pro místní rozvoj), Pavel Šremer (Společnost pro trvale udržitelný život), Jaroslav Kříž (lékař-hygienik), za UK: Bedřich Moldan, za tisk: Pavel Černý a dále zástupci NSZM ČR a členských měst, obcí a regionů.

V krásném prostředí a za zábavné, ale i poučené moderace Aleše Cibulky byla na volně navazující slavnostní recepci oceněna spolupráce s významnými partnery asociace. Byla předána ocenění v kategorii „Skokan roku NSZM ČR 2018“ i vyhlášeny výsledky hlasování v anketě o “Nejlepší dobrou praxi 2018“. Od těch nejpovolanějších – dlouholetých a úspěšných „šampiónů“ asociace, kteří se mohli zúčastnit – zde pak zazněly příběhy z 25leté historie Zdravých měst. V moderované diskusi své zkušenosti přednesli zástupci Chrudimi, Litoměřic, Kopřivnice, Hodonína, Vsetína, Křižánek či kraje Vysočina.

V kategorii Skokan roku 2018 byl oceněn:

  • Město Týnec nad Sázavou

Ocenění Nejlepší Dobrá praxe 2018 obdržela

  • Obec Křižánky

Ocenění pro osobnosti, které s Národní sítí Zdravých měst a jejími členy spolupracují po dlouhá léta a přinesly jí řadu podnětů, získali:

  • Rut Bízková (oblast životního prostředí a inovací)
  • Igor Hartmann (oblast strategické práce)
  • Pavel Šremer (oblast životního prostředí)
  • Jaroslav Kříž (oblast podpory zdraví)

Jitka Boušková