Padesáté jubilejní Dny malých obcí

12. 2. 2019 OF 1/2019 Události

Dny malých obcí (DMO) se staly tradičním setkáním představitelů venkovských obcí se zástupci vybraných ministerstev, na kterém získají aktuální informace o veřejné správě a vzájemně si vymění poznatky a zkušenosti.

Den malých obcí

Tato významná akce se koná vždy samostatně pro starostky a starosty v českých krajích a na Moravě nepřetržitě již od roku 1995. Organizátorem setkání je časopis Obec & finance, který vydává společnost Triada. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR se konaly v listopadu již padesáté Dny malých obcí, tentokrát krátce po volbách do zastupitelstev obcí. Přesto sály v Olomouci i v Praze byly doslova k prasknutí.

50. Den malých obcí v Olomouci
50. Den malých obcí v Olomouci

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo obcím podpůrné dotační programy na rok 2019 v oblasti bydlení, územního plánování, stavebního řízení, cestovního ruchu a zejména na úseku regionálního rozvoje. Obsáhlá nabídka možností pro obce byla jasně a přehledné podána s důrazem na způsob, jak žádosti o podporu bezchybně formulovat.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo podporované projekty se zaměřením na zlepšení životního prostředí, jak z evropských fondů, tak ze Státního fondu životního prostředí. Zazněla informace o připravovaných legislativních změnách na úseku odpadového hospodářství a představen byl návrh koncepce ochrany před následky sucha.

50. Den malých obcí v Praze
50. Den malých obcí v Praze

Ministerstvo financí seznámilo účastníky s výsledky hospodaření obcí v roce 2018 včetně sdělení, že se postupně snižuje zadluženost obcí a výrazně roste objem jejich prostředků na bankovních účtech. Predikce daňových příjmů obcí v letošním i příštím roce počítá s trvalým růstem.

Ministerstvo vnitra uvedlo řadu konkrétních případů z probíhajícího povolebního období, kdy se zejména nově zvolení zastupitelé musí v souladu se zákonem vypořádat s předepsanými povinnostmi a úkoly, včetně otázek spojených s ustavením orgánů obce a odměňováním uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev.

51. Dny malých obcí se konají 19. února v Praze a 19. března v Olomouci.