V Dolních Břežanech se mluví o inovacích. Jsou klíčem k chytrému venkovu?

21. 3. 2019 NS MAS ČR Události

Digitální technologie sloužící místní komunitě, vlastní iniciativa při hledání praktických řešení nebo propojování za hranici vlastní obce. To je chytrý venkov. Místní akční skupiny v tomto procesu hrají roli tzv. inovačního brokera. Přenáší tak znalosti a motivují své partnery. Koncept chytrého venkova Středočeského kraje představí místní akční skupiny na své březnové konferenci. Ta se uskuteční 20. a 21. března v Dolních Břežanech ve výzkumném laserovém centru Eli Beamlines.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Chytrý venkov není podle místních akčních skupin pouze o technologiích, ale zejména o způsobu fungování služeb, pracovního trhu nebo třeba lokální ekonomiky. „Abychom mohli venkov označit za chytrý, tak musíme zajistit pro co nejvíce lidí přístup k novým technologiím a naučit je technologie využívat. Chytrý venkov musí umět vybalancovat sociální, ekonomickou a environmentální oblast a myslet na jeho udržitelnost. Na druhou stranu pojďme venkovu pomoci, aby se navrátil ke svým kořenům a získal zpět svoji částečně ztracenou moudrost,“ popisuje předseda Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje Miloslav Oliva.

Podle odborníků se venkov musí naučit nabídnout to, co poskytují města. Ať už se jedná o možné alternativy různých forem práce, služby, vysokorychlostní internet nebo třeba mobilitu a dopravní obslužnost. Podle nich je dobré se inspirovat se zaváděním tzv. smart řešení v severských zemích.

„Průkopníky na chytrý venkov hledejme ve Skandinávii, kde na počátku zavádění tzv. smart řešení stála silná, soudržná a sebevědomá komunita. A to je asi ten nejdůležitější předpoklad a zároveň, bohužel, největší rozdíl mezi tradičními a novými státy Evropské unie v rámci debaty o konceptu chytrého venkova. V nových členských státech, tedy i v České republice, jsme většinou stále ještě ve stadiu transformace společnosti ze souboru jedinců do sebevědomé a silné komunity,“ popisuje současnou situace odborník na koncept chytrého venkova a člen Místní akční skupiny Český sever Marek Hartych.

Místní akční skupiny mají za posledních patnáct let na venkově klíčové místo. Díky získaným znalostem a kontaktům v území hrají roli inovačního brokera v mnoha ohledech již dnes. „Aktivity jednotlivých místních akčních skupin přinášejí nová řešení a podněcují inovativní přístupy. Místní akční skupiny tak dokáží propojit klíčové hráče a orientovat se v oblastech, které je žádoucí inovovat. Navíc můžeme naše znalosti uplatnit v rámci Tematické pracovní skupiny Smart Village, která se schází v Bruselu a jejímž posláním je připravit podklady pro uvedení konceptu Chytrého venkova do reálného života. A to včetně dotací a finančních nástrojů Evropské unie,“ dodává Hartych.

Podle expertů na koncept chytrého venkova tkví úspěch zejména v dostupnosti a zavádění nových trendů a v investicích do lidí a jejich vzdělání pro uplatnění v technologické době. Jako příklad uvádí výkonný ředitel Národní sítě Místních akčních skupin Petr Čáp drony. „Již nyní na některých místech v zahraniční pomáhají drony malým podnikatelům dostat zboží na trhy do větších měst, a to mi přijde skvělé. To je malý zlomek toho, abychom za dvacet let mohli označit venkov za chytrý,“ uzavírá Čáp.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky
Národní síť Místních akčních skupin sdružuje 167 místních akčních skupin z celkových 179 existujících. Ty fungují na základě spolupráce veřejné správy, neziskových organizací a institucí, ale i samotných občanů. Společně pracují na ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji českého venkova, zemědělství, získávání finanční podpory z fondů Evropské unie nebo národních programů. Národní síť místních akčních skupin zastupuje své členy při jednáních na národní nebo mezinárodní úrovni. Jejím cílem je udržet kvalitní, prosperující a stabilní český venkov. Více na www.nsmascr.cz a www.mistniakcniskupiny.cz.