Začala druhá padesátka

18. 4. 2019 OF 2/2019 Události

Ve dnech 19. února a 19. března se konaly již 51. Dny malých obcí. Tradiční pražské i moravské setkání starostů a starostek s představiteli státní správy proběhlo za vysoké účasti zástupců samosprávy při kvalitním zastoupení jednotlivých resortů.

Den malých obcí

Letošní jarní konference v Praze i Olomouci tak zahájily už druhou padesátku těchto akcí, které se konají od roku 1995. Představily se zde ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství, financí a vnitra.

25. ročník soutěže Vesnice roku

Slavnostní podpis podmínek soutěže Vesnice roku
Slavnostní podpis podmínek soutěže Vesnice roku provedli vyhlašovatelé – ministryně Klára Dostálová, ministr Miroslav Toman, předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová a předseda SMO ČR František Lukl

Na pražském setkání došlo k podpisu podmínek a vyhlášení letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2019, která tak zahajuje svůj 25. ročník. Slavnostní start soutěže a podpis podmínek byl v režii vyhlašovatelů, které zastupovali ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zemědělství Miroslav Toman, předseda SMO ČR František Lukl a předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat do 30. dubna 2019. Podrobnosti viz www.vesniceroku.cz.

Prezentace resortů

Účastníci akce získali aktuální informace především z oblastí rozvoje venkova, možností dotací pro obce, změn stavebního zákona, možných opatření k omezení hydrologických extrémů či financování a kontroly rozpočtů obcí. Během programu se starostky a starostové nejvíce zajímali o změny ve stavebním zákoně.

Pohled do jednacího sálu v Praze-Letňanech
Pohled do jednacího sálu v Praze-Letňanech

Blok Ministerstva pro místní rozvoj představil chystanou novelu stavebního zákona a možnosti čerpání dotací z programů Výstavba pro sociální bydlení včetně malých obcí a také program Regenerace venkovských brownfieldů pro další rozvoj obce a veřejné služby. Zástupci Ministerstva zemědělství se zaměřili na možnosti podpory opatření k omezení hydrologických extrémů, rozvoj vodovodů a kanalizací či výstavbu malých vodních nádrží a rybníků pro obce. Ministerstvo financí seznámilo účastníky s výsledky hospodaření obcí za rok 2018 a dalším vývojem financování územních samospráv. Představitelé obcí byli upozorněni na povinnosti a odpovědnost starosty za hospodaření obce a seznámili se s příklady chybného postupu vedení účetnictví.

V bloku Ministerstva vnitra se probíraly úkoly a povinnosti starostů obce v povolebním období a aktuální poznatky a výsledky provedených kontrol.

Doprovodná výstava firem

Účastníci akce v areálu výstaviště Flora Olomouc
Účastníci akce v areálu výstaviště Flora Olomouc

Tradiční součástí konference byla doprovodná výstava firem, které nabízejí výrobky nebo služby obecním a městským úřadům. Hlavním partnerem konference byla společnost OTIDEA, která se věnuje službám v oblasti elektronizace veřejných zakázek.

Prezentace všech přednášek jsou uveřejněny na webových stránkách konference www.denmalychobci.cz