XVII. Sněm Svazu měst a obcí se konal v Ostravě

26. 6. 2019 OF 3/2019 Události

Ve dnech 23. a 24. května v ostravském kongresovém hotelu Clarion proběhlo jednání sedmnáctého sněmu SMO ČR, který proběhl v době, kdy Svaz připomíná třicáté výročí svého vzniku.

Svaz měst a obcí České republiky

Posláním každého Sněmu, který je nejvyšším orgánem Svazu, je zhodnotit uplynulé období, prodiskutovat aktuální otázky a schválit priority činnosti na další dva roky. A protože Sněm se konal po roce, ve kterém se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí, šlo také o Sněm volební a účastníci zvolili nové orgány a předsedu Svazu.

Pohled do jednacího sálu
Pohled do jednacího sálu

Pozici předsedy SMO ČR obhájil František Lukl, starosta Kyjova, kterého zvolila nová, více než stočlenná Rada, složená ze zástupců jednotlivých Komor Svazu – Komory malých obcí, Komory měst a Komory statutárních měst. Předsedové komor jsou zároveň místopředsedy Svazu. Zvoleni byli Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice. Místopředsedkyní SMO ČR pro evropské záležitosti se stala primátorka statutárního města Brna, Markéta Vaňková. Zvoleno bylo také nové, třináctičlenné Předsednictvo Svazu. Svaz měst a obcí má 2672 členských obcí a Sněmu se zúčastnilo na pět set delegátů.

Záběr z tiskové konference – ministryně Dostálová, Schillerová, Macháčová a předseda Lukl
Záběr z tiskové konference – ministryně Dostálová, Schillerová, Macháčová a předseda Lukl

První den jednání Sněmu vyslechli účastníci projevy hostů a zejména byla sledována vystoupení členů vlády – místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a dále ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, ministra školství Roberta Plagy a dalších hostů.

K předneseným námětům proběhla diskuze a představitelé samospráv se kriticky vyjadřovali k nejzávažnějším otázkám. Zvláště to byl návrh zásad rekodifikace stavebního práva a s tím navrhovaný vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Upozornilo se také na chybějící finančních prostředky pro sociální práci a sociální služby, které musí obce zajišťovat. Jednoznačně bylo odmítnuto rozšíření a posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem ke kontrole obcí. Ta je už nyní neúnosná a jeden ze starostů uvedl, že jen v letošním roce se jeho obec musela vypořádat se čtrnácti kontrolními akcemi. Obce a města zatěžuje také zbytečná administrativa, které se musí věnovat na úkor práce pro rozvoji.

V odpolední části byla projednána a schválena zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise za uplynulé období. Účastníci se seznámili s návrhem a doplnili priority činnosti Svazu na další období 2019–2021. Priority jsou obsáhlé a v patnácti kapitolách zahrnují vedle obecných cílů také úkoly v jednotlivých oblastech činnosti měst a obcí. Na základě diskuze byl mimo jiné doplněn bod, který doporučuje změnit zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zejména přepočet získaných hlasů a jejich přepočet na mandáty.

Hovoří prezident republiky Miloš Zeman
Hovoří prezident republiky Miloš Zeman

Pátečního programu se zúčastnil prezident Miloš Zeman, který ocenil náročnou práci starostů, poděkoval za ni a popřál všem představitelům obcí a měst, aby všichni až budou končit ve svých funkcích, pocítili radost z dobře vykonané práce a z díla, které v obci bude vidět a sloužit veřejnému zájmu.