Rekonstrukce historických budov zachraňuje život v centrech velkých měst, v regionech pomáhá kultuře a cestovnímu ruchu

20. 12. 2019 Aspen Bydlení a stavby

Podle statistik databáze Prázdnédomy.cz jsou v České republice aktuálně necelé 3 tisíce prázdných domů či domů v rekonstrukci, z toho v Praze 491. Mnoho z nich má historickou, často zároveň i architektonickou hodnotu, některé z nich jsou zároveň kulturní památky.

Automatické mlýny v Pardubicích
Automatické mlýny v Pardubicích

Rekonstrukce a revitalizace historických domů a kulturních památek zachraňují dědictví pro další generace, pomáhají ale také například uchovat běžný život v centrech velkých měst. V regionech pomáhají rekonstrukce historických objektů kulturnímu využití a cestovnímu ruchu. Mimo Prahu pomáhá významně i Evropská unie, jenom z programu IROP bylo na obnovu a revitalizaci 110 památek rozděleno 6,5 mld. Kč.

„Rekonstrukce historické budovy místo zbourání a stavby nové je jistě pracnější a nákladnější cesta. Přináší ale vedle uchování architektonické a historické hodnoty také zachování funkce budovy a sní spojeného způsobu života. A to jak pro funkci bydlení v centru velkých měst, tak pro uchování společenského života a kulturního života ve městech menších,“ říká Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu.

Historické i technické památky v regionech

Muzeum pivovarnictví Žatecka
Muzeum pivovarnictví Žatecka

V regionech pomáhají rekonstrukce historických domů a památek k podpoře kulturního využití a cestovního ruchu. Tyto rekonstrukce jsou ale velice nákladné, proto vlastníci těchto budov oceňují finanční pomoc. Například Evropská unie v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) pomáhá záchraně památek ve všech krajích ČR mimo Prahu. Do této chvíle bylo z tohoto programu na obnovu a revitalizaci 110 památek rozděleno více než šest a půl miliardy korun z evropských fondů.

Mezi zdařilýmmi projekty financovanými z IROP lze jmenovat například Vlašský dvůr v Kutné Hoře, Hornický skanzen Žacléř, Šlechtickou školu ve Slatiňanech, pardubické Automatické mlýny od architekta Josefa Gočára, Historický Dům U Zlaté Růže v Žatci, Národní centrum divadla a tance a Zámeckou jízdárnu v Lednicko-valtickém areálu či Muzeum Komenského v Přerově.

Historické domy citlivě rekonstruované na bydlení

Terasa Lavande
Terasa Lavande

„Zaměřujeme se zejména na rekonstrukci zchátralých domů v širším historickém centru Prahy. Těchto objektů jsou zde stovky a opravdu opravu potřebují, některé z nich jsou dokonce zcela neobydlené a v dezolátním stavu. My takové domy rekonstruujeme pro rezidenční bydlení. Takto jsme zachránili historickou hodnotu již 32 domů v širším pražském centru. Do těchto prostor přinášíme navíc nový život a věříme, že jdeme proti všeobecnému kursu přesunu bydlení z center měst na jeho okraj,“ dodává Serge Mayer, jednatel společnosti Acord Invest.

Příkladem zdařilého projektu je Terasa Lavande. Projekt netradičně propojuje zrekonstruovaný novorenesanční dům se zcela novou budovou. Základem tohoto projektu na pražských Vinohradech je rekonstrukce historického měšťanského domu z 19. století, který je rozšířen kaskádovitou novostavbou do rozlehlého vnitrobloku. Nově zrekonstruovaný dům přinese svým obyvatelům vedle pohodlí luxusní městské čtvrti, také 25 parkovacích míst, které v této a podobných lokalitách zoufale chybějí.

Markéta Ciňková