Finanční konference po dvaadvacáté

13. 2. 2020 OF 1/2020 Události

XXII. celostátní finanční konference se konala v listopadu v pražských Vysočanech a vedle bohatého programu přinesla také celou řadu setkání a podnětů mezi účastníky a pozvanými hosty. Zúčastnilo se na 400 zástupců měst a obcí a řada hostů – evropská komisařka, předseda vlády, ministryně financí a pro místní rozvoj, ministr školství a zemědělství, další zástupci resortů a mnoho odborníků, kteří vystoupili v rámci dvoudenního jednání.

Úvodní blok zahájil František Lukl, předseda SMO ČR, který zdůraznil skutečnost, že jsou to především obce a města, které můžeme v České republice označit za nejlepší hospodáře, což potvrzují opakované výsledky v posledních letech. Přitom se řada obcí stále ještě potýká a řešením základních infrastrukturálních potřeb a celá soustava územní samosprávy musí zabezpečovat stále větší okruh uložených úkolů bez potřebného finančního pokrytí. Čestný předseda Svazu a primátor hlavního města Zdeněk Hřib mimo jiné zdůraznil, že na náklady na výkon přenesené státní správy Praha, ale i další města hradí z velké části z vlastních prostředků.

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci

Premiér Andrej Babiš ocenil hospodaření obcí a jejich skvělé výsledky. Zmínil výjezdy vlády do krajů a získané poznatky, které využije kabinet pro tvorbu Plánu investic i pro svou další politiku. Zejména zmínil potřebu dořešit kapacity mateřských školek a otázku novelizace stavebního práva. Kritizoval finanční plán Evropské unie, který nerespektuje specifické potřeby jednotlivých členských států. Ministryně financí Alena Schillerová rovněž ocenila finanční hospodaření obcí, které od roku 2014 hospodaří s přebytkem. Systém přerozdělování daní (RUD) označila za pevný a stabilizovaný. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová hovořila o využívání národních dotačních programů a o přípravě nového programového období EU. Stínem na velmi dobré spolupráci jejího resortu s územní samosprávou zůstává rozpor nad návrhem rekodifikace stavebního práva, zejména v institucionální části návrhu. Ministr zemědělství Miroslav Toman hovořil zejména o spolupráci s obcemi a městy v oblasti vodního a lesního hospodářství. Zmínil též spolupráci v regionech při realizaci Programu rozvoje venkova. Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy uvedl hlavní změny v oblasti financování regionálního školství, které mají mj. zabezpečit srovnatelnost mezi jednotlivými kraji. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička oznámil, že hodlá podpořit v oblasti investování malé obce a jejich sportovní aktivity, ale též sportoviště celokrajského významu.

V odpolední části prvního dne jednání probíhaly souběžně vždy dva programové bloky. Quo vadis, benefity EU? To byl blok věnovaný evropským dotacím. Zásadní změny v programovém období 2021–2027 uvedla evropská komisařka a místopředsedkyně Komise Věra Jourová. Potvrdila snížení prostředků pro Českou republiku a bude rozhodující, jak snížené zdroje dokážeme využít, směřovat na podstatné záležitosti a jak se tomu přizpůsobí implementace, která se má výrazně zjednodušit. Dotace – velké lákadlo, velká past byl souběžný diskuzní blok, ve kterém byly představeny dotační tituly MMR, Státního fondu životního prostředí a prezentovány některé problémy a příklady z praxe. Pokračovalo se blokem Nebojte se úvěrovat – zdravé zadlužování se věnoval otázkám podpory rozvoje infrastruktury z pohledu financování projektů a zajímavé byly zejména příspěvky Zdravé zadlužování měst a obcí (Eva Kislingerová) a Je dluh pro obce hrozbou? (Věra Kameníčková). Další blok souběžně s výše uvedeným název Hospodaříme transparentně – naše finance vidí každý. Zazněly zde příspěvky z ministerstva financí, ministerstva vnitra, ze Západočeské univerzity v Plzni a představena byla SMART metodika SMO ČR. Druhý den probíhal blok Platím a nebojím se – kontroluji třikrát. Z této části přinášíme v samostatném článku příspěvek Miroslava Mateje k přestupkům a porušování rozpočtové kázně. Poslední programový blok se zaměřil na Dobrý rozpočet – dobrý rozvoj obcí a měst. Z názvu je zřejmé, že šlo o rozpočtování. Zaznělo šest vystoupení a zaujalo v návaznosti na RUD srovnání přínosů průmyslu obcím v Česku a v Německu. K tomuto vystoupení se vrátíme v některém z dalších čísel časopisu.

Všechny prezentace z konference najdete na webu www.smocr.cz.