Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově

23. 9. 2020 Eurocomm-PR Zahraničí

Kolik prostoru ve městě potřebují chodci, cyklisté a řidiči automobilů? A kolik místa vlastně zabírají komunikace pro jednotlivé druhy dopravy?

Bezmála tři čtvrtiny všech cest ve Vídni vykonají obyvatelé města pěšky, na kole nebo v MHD. Na auto připadá podle městské agentury pro mobilitu kolem 26 procent cest. Ale při pohledu na prostor věnovaný jednotlivým druhům dopravy je poměr obrácený. Jezdící a parkující automobily ve Vídni zabírají 67 procent pozemních komunikací. Cyklistům je vyčleněno pouze jedno procento zpevněných komunikací, uvádí Mobilitätsagentur Wien.

Nespravedlivé rozdělení

„Prostor v našem městě je rozdělen nespravedlivě. Ačkoli je automobilem vykonaná jen čtvrtina cest, spotřebují auta více než dvě třetiny místa v našich ulicích. Akce v rámci Evropského týdne mobility to jasně ukazuje a zvýrazňuje, že klimaticky přívětivá mobilita zároveň znamená více místa pro všechny,“ uvedla vídeňská místostarostka pro dopravu Birgit Hebein poté, co městská Mobilitätsagentur porovnala na okružní Ringstraße prostor, který zabere shodný počet automobilů, cyklistů a chodců.

Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově
Vídeň chce veřejný prostor rozdělit férově © Mobilitätsagentur Wien

Férové podmínky pro zlepšení života ve městě

V rámci vídeňské rámcové Smart City strategie do roku 2050 usiluje rakouská metropole o férové rozdělení a využití dopravních ploch a veřejného prostoru. Uliční prostor, doposud převážně orientovaný na automobily a jejich parkování, musí být podle Vídně uzpůsoben potřebám obyvatel města. Spravedlivé rozdělení městského prostoru totiž podle Vídně přináší lepší životní podmínky i klima. Vídeňské smart city proto nabízí komfortní, bezpečnou, bezbariérovou a dostupnou mobilitu pro všechny, shrnuje Mobilitätsagentur Wien základní principy místní strategie.

Vídeňský modal split 2019 podle statistiky dopravního podniku Wiener Linien
MHD 38 %
Individuální automobilová doprava 25 %
Chodci 30 %
Cyklisté 7 %

Martin Landa