Česko je pro Taiwan branou do Evropy

20. 10. 2020 OF 4/2020 Zahraničí

Na přelomu srpna a září navštívila Taiwan delegace, vedená předsedou senátu Milošem Vystrčilem, ve které byli také zástupci mnoha českých firem.

Během návštěvy byla podepsána dvě memoranda (viz foto). První se týká spolupráce v oblasti vývoje obráběcích strojů. Druhé memorandum podpořilo spolupráci na projektech Smart City a Smart Regionů a výměnu zkušeností na úseku internetu věcí (IoT) a umělé inteligence (AI).

Taiwan–Czech Republic Economic Trade and Investment Forum
Taiwan–Czech Republic Economic Trade and Investment Forum

Bylo tak dosaženo cíle podnikatelské mise – oživit ekonomiku, posílit spolupráci a podpořit technologické inovace. Předseda Česko-taiwanské obchodní komory Pavel Diviš věří, že tyto kroky budou přínosem pro rozvoj vzájemného obchodu. „Čína účastníkům podnikatelské mise hrozí sankcemi. Pro mě osobně to není překvapující, více to překvapilo ty, kteří až dosud věřili, že Čína jedná v obchodní sféře férově a nevydírá byznys politikou,“ dodává předseda komory.

Taiwan není pro čtenáře tohoto časopisu neznámý. Několik taiwanských firem se prezentovalo na konferenci ISSS a o financování samospráv na Taiwanu jsme podrobně informovali v textu Davida Slámy.

K letošní cestě na Taiwan blíže viz Posílení spolupráce s Taiwanem.