V Sokolově se také letos uskuteční řada důležitých investičních akcí

26. 1. 2021 Městský úřad Sokolov Regiony

Přestože bude letošní rok z ekonomického hlediska velmi složitý, což platilo i pro rok minulý, a města i obce musí hospodařit s rozmyslem, dojde letos v Sokolově na řadu investičních akcí. Ať už to bude dokončení stavby pobytového zařízení pro seniory s celkovými náklady kolem 160 milionů korun, oprava komunikací v Atletické ulici, výstavba okružní křižovatky u ONO a navazujících chodníků nebo rekonstrukce ulice Petra Chelčického.

„Příprava rozpočtu na rok 2021 byla ovlivněna koronavirem a rozpočet musí korespondovat s tím, co se děje. Díky tomu, že jsme v uplynulých letech hospodařili s rozmyslem, je město v dobré ekonomické kondici, nemusíme sáhnout po úvěrech a Sokolov nezadlužíme. I přesto ale takříkajíc dvakrát obrátíme každou korunu, než ji utratíme. Chceme, aby se také v těchto složitých časech město dále rozvíjelo,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Nad Alfou zmizely dva vybydlené domy, místo nich vzniknou parkoviště

Demolice nad Alfou
Demolice nad Alfou

Nový investiční rok začal v Sokolově poněkud netradičně, a to demolicemi. Dva vybydlené domy v lokalitě nad kinem Alfa odkoupilo město před časem od Sokolovské uhelné s tím, že je zboří a na jejich místě vybuduje nové parkovací plochy. Demolice obou objektů začala v úterý 19. ledna a práce trvaly několik dní. Celkové náklady na odstranění budov dosahují přibližně čtyři miliony korun. Z toho polovinu uznatelných nákladů pokryje státní dotace.

Město Sokolov se žádostí o dotace na demolice vybydlených domů uspělo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, peníze získalo v rámci programu Podpora revitalizace území – podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Právě ulice Hornická a Heyrovského do této kategorie v současnosti náleží. Jeden z demolovaných domů naproti kinu Alfa stojí samostatně. Bourání druhého je náročnější, protože je součástí většího bloku budov a ty ostatní musí zůstat bez poškození.

Jak využít místo po zbouraných domech? Jako nejefektivnější se ukázal záměr vytvořit nové parkovací plochy, jichž je v Sokolově nedostatek. Odpovídající parkoviště postrádá například kino Alfa. Parkovací plochy budou zapotřebí i poblíž nového pobytového zařízení Čtyřka, kterou bude letos v dubnu v této lokalitě dokončeno.

Další opravenou ulicí na sídlišti bude Atletická

Atletická ulice
Atletická ulice

Další opravenou komunikací na druhém největším sokolovském sídlišti bude v letošním roce Atletická ulice. Předtím se tu už dostalo například na stavbu nového chodníku a parkoviště ve Vítězné ulici nebo na vytvoření nových parkovacích míst mezi ulicemi Vítězná a Atletická. Se zahájením dalších stavebních prací v Atletické ulici se počítá od března, pokud to klimatické podmínky dovolí.

Stavební úpravy komunikace a parkoviště v Atletické ulici jsou rozvrženy do tří etap. První je naplánována od března do dubna, druhé od dubna do května a třetí etapa se má uskutečnit od května do července. Jednotlivé etapy se překrývají kvůli návaznosti na stavební práce a s ohledem na klimatické podmínky. S tím, že se město bude snažit vždy ukončit nejdříve jednu etapu a teprve pak zahájit další.

A jak vidí projekt Atletická místostarosta Jan Picka, který patří k dlouholetým obyvatelům sídliště Vítězná? „Záleží nám na tom, jak sokolovská sídliště vypadají a proto sem směřujeme řadu investic. Právě sídliště Vítězná je toho příkladem. Věřím, že některá dočasná omezení kvůli stavbě nám vynahradí mnohem lepší komunikace,“ uvedl místostarosta Jan Picka.

V průběhu výstavby bude na nezbytně nutnou dobu zaveden oboustranný provoz ve Sportovní ulici s výjezdem do ulice Spartakiádní a ve vnitrobloku Atletická s výjezdem do Vítězné ulice. Do doby ukončení výstavby celého díla budou jednotlivé etapy postupně předávány do předběžného užívání pro provoz vozidel. Zhotovitel akce je společnost Silnice Chmelíř. Celkové náklady jsou přes 6,2 milionu korun, z této částky představuje dotace tři miliony korun. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+.

Modernizaci křižovatky u ONO už nic nebrání

Křižovatka ONO
Křižovatka ONO

Modernizace současné průsečné křižovatky u čerpací stanice ONO, která se změní na okružní, může na jaře začít hned, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Se společností Strabag, která bude zhotovitelem akce, už byly podepsány smlouvy. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje společně s městem Sokolov. Celkové náklady jsou zhruba 24,8 milionu korun bez DPH.

Podíl města na výstavbě okružní křižovatky je 9,7 milionu korun bez DPH. Z prostředků města bude financována úprava větví místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská, výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města. Dále veřejné osvětlení navržené podél komunikace a chodníků na pozemcích města, prodloužení stávajícího vodovodní a kanalizačního řadu. Podíl na přeložkách, které souvisí s výstavbou, to znamená přeložka plynovodu a kabelové vedení sítě elektronických komunikací, je vyčíslen na zhruba 670 000 korun.

Nový chodník v ulici Závodu míru od okružní křižovatky ke Slovenské ulici

V návaznosti na výstavbu okružní křižovatky budou vybudovány nové chodníky, které budou napojeny na komunikace pro pěší, jež vzniknou v rámci výstavby této křižovatky. Jedna část bude vedena od okružní křižovatky podél komunikace v ulici Závodu míru a napojena bude na současný chodník ve Slovenské ulici u koupaliště. Druhá část chodníku povede od okružní křižovatky a napojena bude na chodník pod autobazarem na Staré Ovčárně. Na výstavbu chodníků je určeno zhruba 5,9 milionu korun bez DPH. V ceně jsou náklady na vybudování chodníků, veřejného osvětlení podél chodníků a také na opravu římsky mostu přes Lobezský potok. Předpoklad realizace této části stavby je duben až srpen letošního roku. Zhotovitel vzejde z veřejné zakázky. Peníze na provedení stavby už byly zastupitelstvem schváleny do rozpočtu na rok 2021.

(mel)