Vídeň realizuje celé stavební řízení online

9. 2. 2021 Eurocomm-PR Zahraničí

Zájemci o získání stavebního povolení ve Vídni mohou od 1. února celý proces od podání až po získání povolení vyřídit online. Dokumenty se nahrávají přes městský portál a stačí je doplnit digitálním podpisem. Rakouská metropole se chce stát hlavním městem digitalizace v Evropě.

Většina vídeňských stavebních firem i architektonických kanceláří už nyní využívá možnosti podat žádost o stavební povolení online. Za rok tak na radnici dorazilo kolem třinácti tisíc podání, které stavební úřad vyhodnocoval v elektronické podobě. Od počátku února 2021 vídeňské úřady digitalizaci ještě posílily a na elektronické podání nyní navazují i zbylé kroky a vše až po vyhotovení výstupních dokumentů nyní probíhá digitálně

„Tato nová metoda šetří žadatelům i městu čas, peníze i námahu a činí stavební řízení rychlejší, efektivnější a transparentnější,“ uvedl vídeňský starosta Michael Ludwig. Podle vídeňských radních se jedná o další potvrzení, že digitalizace správy je vhodnou cestou, která poskytuje výhody oběma stranám a přispívá ke zvyšování kvality života ve městě.

Využití digitální cesty je pro žadatele dobrovolné, odpadá při něm ale nutnost odevzdávat stavebnímu úřadu papírové dokumenty ve třech vyhotoveních. Elektronické dokumenty se nahrávají prostřednictvím městského portálu mein.wien.gv.at. Zájemci mohou celý průběh řízení kontrolovat online. K využití elektronické služby je zapotřebí k odevzdávaným podkladům připojit digitální podpis.

Martin Landa