Vydáváte zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší!

18. 5. 2021 Civipolis Regiony

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2020, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podesáté vyhlásilo občanské sdružení Civipolis, o. p. s.

Civipolis, o. p. s.

Soutěž má podle organizátorů podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku.

„Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu SMARV, Obecní úřad Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25, a to nejpozději do 31. května 2021,“ upřesnila členka komise Marie Šuláková. Lze přihlásit rovněž elektronicky vydávaná periodika zasláním dvou čísel (nejlépe v souboru PDF) na adresu info@civipolis.cz.

Soutěž vyhlašuje Civipolis, o. p. s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráva ČR a Angelus Aureus, o. p. s.

Vyhlášení výsledků se každý rok koná 4. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Bude-li tomu takto i v letošním roce, zatím přesně nelze říci. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz.

Dana Hellová, Pavel Šaradín