Ústecký kraj připravil ve spolupráci s Ministerstvem vnitra seminář k chystaným změnám v oblasti datových schránek od 1. ledna 2023

5. 12. 2022 Ústecký kraj Aktuality

Na krajském úřadě se uskutečnil seminář k chystaným změnám v oblasti dato-vých schránek od 1. ledna 2023, které prezentovali pracovníci odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra. Podnět vznikl v rámci Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje a na seminář byli pozváni zástupci nestátních neziskových organizací, sdružení seniorů a hendikepovaných, pověřených obecních úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působ-ností v Ústeckém kraji, kteří působí převážně v oblasti sociální.

Ústecký kraj