Digitální technické mapy usnadní rozvoj měst a obcí, Pardubický kraj pomáhá radnicím jak s novinkou efektivně pracovat

30. 1. 2023 Pardubický kraj Veřejná správa online

Díky projektu Digitální technické mapy (DTM) má v roce 2024 nastat revoluce ve sdílení dat v oblasti územního plánování a stavebnictví. V současné době probíhá sběr podkladů nutných pro zveřejnění velice podrobných map ve vysokém rozlišení, ve kterých budou zakresleny všechny silnice, budovy, inženýrské sítě a další důležité informace. Data budou on-line volně přístupná veřejnosti, obcím i stavebníkům.

Pardubický kraj

Jelikož se mají na tvorbě a aktualizaci DTM podílet také města a obce, uspořádal Pardubický kraj zaměstnancům samospráv odborné školení. Seminář se v prostorách krajského úřadu uskutečnil ve středu 25. ledna a zúčastnili se jej pracovníci městských úřadů obcí s rozšířenou působností zabývající se investicemi, informačními technologiemi a stavebním řádem.

„Řešili jsme hlavně technické věci, které jsou potřeba k zavedení DTM do praxe. Tedy jaká data mají obce do DTM dodat, jakým způsobem, do kdy a jak se celkově připravit na tuto výzvu. Jsem rád, že si účastníci jsou vědomi nejenom povinností vyplývajících ze zavedení DTM do praxe, ale i výhod, které jim projekt přinese. Obce mohou využít podkladové snímky a data pro tvorbu vlastních pasportů zeleně, parkovacích míst, sečených ploch a dalších agend. Díky podkladovým a vektorovým datům poskytnutým od kraje mohou vyhodnotit vlastní dopravní infrastrukturu i průběh technických sítí. Takže jsme neřešili pouze úkoly, ale také příležitosti a jak s DTM následně pracovat v praxi při rozvoji měst a obcí. V tuto chvíli máme nasnímkované celé území kraje a plánujeme data poskytnout zdejším samosprávám,“ vysvětluje radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Zpětná vazba účastníků mířila především k tomu, jaká konkrétní data obce dostanou a na co je mohou použít. Zástupci samospráv se také zajímali o nutné úpravy smluv a další zákonné povinnosti, které jim ze zavedení DTM do praxe vyplynou. Pardubický kraj letos plánuje uspořádat další podobné semináře a metodicky pomáhat obcím v regionu s přípravami na spuštění projektu.

Jak mají digitální mapy pomáhat v praxi?

DTM jsou jedním ze základních kamenů digitalizace stavebního řízení, jejich zavedením dojde k významnému zlepšení a usnadnění využívání podrobných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních. Stavebníci se tak například při plánování snadno a rychle dozví detaily o pozemku a přilehlém okolí.

Základní rozlišení veřejně přístupných map bude zhruba třikrát detailnější, ze stávajících 12,5 centimetrů na pixel budou nové datové sady v rozlišení 5 centimetrů na pixel.

Tvorba mapových podkladů byla krajům uložena novelou zákona o zeměměřictví. Projekt je náročný nejenom časově, ale i technicky. Za kompletní dodání podkladů Pardubický kraj smluvním partnerům zaplatí přes 237 milionů korun, 196 milionů si však zajistí z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu.