Kraj spolupracuje se starosty při tvorbě adaptačních opatření na území Pardubického kraje

2. 3. 2023 Pardubický kraj Životní prostředí

Zástupci Pardubického kraje a Institutu environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA) uspořádali seminář pro starosty obcí, kterých se dotknou plánovaná opatření ve vymezených lokalitách Pardubického kraje. Tato opatření mají za cíl adaptovat krajinu na změny klimatu.

Pardubický kraj

„Podařilo se nám přejít od příprav a plánů k realizacím konkrétních projektů, což považuji za velký úspěch. Na podzim loňského roku jsme začali se stavbou protipovodňové ochrany ve Štěnci, která by měla být letos dokončena. Z předchozích etap jsme se posunuli i s projekty výsadby v Jevíčku, krajinných úprav v Luži, revitalizací řeky Svitavy a Banínského potoka. Chtěli jsme starosty dotčených obcí s našimi plány seznámit, informovat je o možnostech financování těchto opatření a především je ujistit, že Pardubický kraj je otevřen diskuzi a chce v realizaci adaptačních opatření plně spolupracovat nejen se starosty, ale i zemědělci a dalšími příslušnými subjekty,“ sdělil radní Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Účastníci semináře se dozvěděli o možnostech financování širokého spektra opatření od energetických úspor v domácnosti až po rozsáhlá krajinná opatření prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Další možnost pro optimalizaci území představují i pozemkové úpravy nebo šetrnější hospodaření, o čemž byla na semináři řeč také.