Karlovarský kraj přispívá obcím na pořízení územně plánovací dokumentace

4. 4. 2023 Karlovarský kraj Územní plánování

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje dotační program, prostřednictvím něhož podporuje územně plánovací činnost obcí. Jeho cílem je pokrytí celého území regionu aktuálními územně plánovacími dokumentacemi. Letos bylo na tyto účely vyčleněno 1 300 000 korun, přičemž Rada Karlovarského kraje odsouhlasila na svém zasedání příspěvek městu Jáchymov ve výši 130 tisíc korun.

Karlovarský kraj

„Ve stanoveném termínu jsme obdrželi celkem tři žádosti o poskytnutí dotace, z toho dvě byly ze strany žadatelů stornovány. Jako jediné úspěšné tedy bylo město Jáchymov, které si zažádalo o finanční příspěvek na zpracování změny územního plánu, jež bude zahrnovat konverzi do Jednotného standardu pro celé správní území města. Pokud to projde zastupitelstvem, obdrží dotaci v plné výši. Vzhledem k tomu, že alokovaná finanční částka tohoto dotačního programu však není zdaleka vyčerpána, jsme připraveni v průběhu roku vyhlásit ještě druhé kolo příjmu žádostí. Věřím, že obce této šance využijí a že si o volné finanční prostředky zažádají,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Maximální výše dotace je stanovena dle zpracování jednotlivých etap územně plánovací dokumentace. Nejméně lze získat 50 tisíc korun, nejvíce pak 220 tisíc korun. Vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 procent z celkových nákladů na realizaci projektu. Obce mohou podat v rámci dotačního programu maximálně dvě žádosti při pořizování prvního územního plánu dle stavebního zákona, u projektů změny územně plánovací dokumentace je pak možné podat pouze jednu žádost. V letošním roce je navíc lhůta na zpracování projektu stanovena na dva roky, tak aby byly všechny přihlášené projekty zdárně dokončeny. Bližší informace o možnostech podpory najdete na webových stránkách kraje v záložce Dotační programy.

Veronika Svobodová