Databáze míst, kde se v Libereckém kraji těží nerostné suroviny, je veřejně přístupná

11. 4. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

Se současnou, plánovanou, ale i historickou těžbou v regionu seznamuje odborníky i laiky dokument nazvaný Databáze ložisek nerostných surovin v Libereckém kraji, který přehledně shrnuje veškerá ložiska na území kraje a je nově přístupný veřejnosti.

Liberecký kraj

Databáze čítá celkem 125 ložisek. Poskytuje o nich základní informace a nabízí možnost jejich vyhledávání podle různých kritérií. „Příprava a naplnění databáze plynule navázaly na schválení dokumentu Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z března minulého roku. Ta si, mimo jiné, stanovila i úkoly, kterými by se Liberecký kraj měl v budoucnu zabývat. Jedním z nich je i aktualizace registru ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje. Spolupráce na plnění tohoto úkolu se stejně jako samotné aktualizace dokumentu zhostili zástupci z České geologické služby,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Databáze je k vidění na webových stránkách databazelozisek.kraj-lbc.cz. U většiny ložisek je uvedena informace ze zmiňované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, včetně souvisejících opatření. „Databáze bude průběžně doplňována a vždy jednou za rok pravidelně aktualizována. Ke všem lokalitám máme v plánu pořídit také fotodokumentaci, jak dané území vypadá v současnosti,“ doplnil Jiří Ulvr.

Součástí prezentovaných informací o ložiscích je také odkaz na příslušnou lokalitu v informačním systému SURIS (Surovinový informační systém) provozovaném Českou geologickou službou. V něm lze nalézt nejen detailní informace o ložiscích, ale také o dalších objektech souvisejících s nerostným bohatstvím, například o dobývacích prostorech, chráněných ložiskových územích a podobně. „Databáze by měla sloužit jako zdroj informací nejen pro subjekty, které potřebují informace o ložiscích ke své práci, ale i pro běžné občany. Naleznou zde zajímavé informace například o tom, jaká ložiska se na území jejich obce nacházejí,“ uzavřel Jiří Ulvr.

Jan Mikulička