Pozor na energošmejdy

26. 4. 2023 Obec a finance Energetika

Jedním z nejčastějších podání na energetické zprostředkovatele, se kterými se aktuálně obracejí spotřebitelé na Energetický regulační úřad (ERÚ), je porušování zákazu podomního prodeje. Stížnosti na tento problém se kupí i na obcích. ERÚ proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) připravuje informační kampaň cílenou kromě spotřebitelů také na zastupitele měst a obcí, jak mohou nájezdům tzv. energošmejdů zabránit.

Energetický regulační úřad

„Na obcích opět řešíme stížnosti na podomní prodej,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková a pokračuje: „Za mnohými z nich se přitom schovávají tzv. energošmejdi, kteří v posledních měsících znovu obnovili své aktivity. Vydávají se za zaměstnance dodavatelů nebo distributorů energií, schovávají se za nejrůznější úřady, zkrátka z lidí mámí podpisy pod smlouvy pod nejrůznějšími lživými záminkami.“

Energetičtí zprostředkovatelé se po loňské novelizaci energetického zákona dostali pod dozor ERÚ. Úřad je nejen registruje, dozoruje také jejich činnost a může na ně uvalit sankce. Za případné porušení zákazu podomního prodeje je však přímo ERÚ pokutovat nemůže.

„ERÚ může postihnout například zprostředkovatele, který by nabízel energie bez potřebné registrace. Jestliže ale poruší zákaz podomního prodeje, který je dán obecním předpisem, je potřeba primárně volat městskou policii. Pokutu na energošmejda totiž v takovém případě může uvalit jen samotná obec. Obrátit se na městskou policii je důležité i kvůli rychlosti, s jakou mohou místní policisté zasáhnout a která je zásadní také kvůli zajištění důkazů,“ vysvětluje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

ERÚ a SMO ČR zároveň připomínají jeden z praktických důsledků novely energetického zákona. Vzhledem k tomu, že zprostředkovatelé energií vykonávají (po novelizaci) svou činnost podle něj, a nikoliv podle živnostenského zákona jako v minulosti, musí zastupitelé, kteří podomní prodejce energií v ulicích nechtějí, upravit své předpisy.

„Dnes už obce či města na energošmejdy nedosáhnou zákazem podomního prodeje podle živnostenského zákona. Nicméně mohou použít paragraf 11p energetického zákona. Ten jasně hovoří mj. o možnostech obce stanovit, že je poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích v obci nebo v její části zakázáno,“ popisuje možnosti Radka Vladyková.

„Vzhledem k nedobrým zkušenostem s praktikami podomních prodejců bych zákaz, resp. úpravu tržního řádu, doporučila přinejmenším ke zvážení všem obcím a městům. Spotřebitel tím o nic nepřijde. Pokud chce využít služeb zprostředkovatelů, vždy je může oslovit sám, po řádném uvážení a porovnání nabídek, nikoliv pod nátlakem, kterým jsou podomní prodejci proslulí,“ doporučuje Markéta Zemanová.

SMO ČR a ERÚ proto společně připravují souhrn informací a metodiku, která pomůže zástupcům samospráv ochránit občany před „nájezdy“ a spekulacemi nepoctivých zprostředkovatelů. Na možná rizika spjatá s energetickými zprostředkovateli obě organizace soustavně upozorňují také samotné spotřebitele.

Energošmejdi se oklepali

Na setkání Institutu pro veřejnou diskuzi (IVD), které se konalo ve čtvrtek 14. dubna se působení energošmejdů potvrdilo, zejména v oblasti fotovoltaiky. Energetický regulační úřad se v uplynulém roce musel vypořádat s více než 22 000 podáními spotřebitelů ohledně energetických služeb. Současná situace klade neustále zvýšené nároky na ochranu práv spotřebitelů. Pokud jde o fotovoltaiku pro domácnosti i pro veřejný sektor, zejména malé obce, je nutná obezřetnost a nevěřit obecným tvrzením. Právě zájem o fotovoltaiku nově začali zneužívat energošmejdi, kteří slibují nereálnou návratnost v řádu několika málo let.

Podle Energetického regulačního úřadu bylo nejvíce stížností na zálohy a vyúčtování, dále na nedodržení smlouvy, zejména porušení fixace. Někdy se jednalo i o hrozby odpojením. „Oproti předkrizovým letům se počet stížností téměř zdvojnásobil. Podnětů ke kontrole bylo podáno pět tisíc, což představuje také dvojnásobný nárůst. V loňském roce bylo zahájeno celkem 361 sankčních řízení,“ řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček s tím, že ho velmi pálí zejména měkké postihy nepoctivých firem.

Na setkání Institutu pro veřejnou diskuzi (IVD), které se konalo ve čtvrtek 14. dubna se působení energošmejdů potvrdilo, zejména v oblasti fotovoltaiky
Na setkání Institutu pro veřejnou diskuzi (IVD), které se konalo ve čtvrtek 14. dubna se působení energošmejdů potvrdilo, zejména v oblasti fotovoltaiky

I podle ministerstva průmyslu a obchodu na trhu stále existují obchodníci, kteří se snaží současnou situaci zneužívat. „Ceny energií výrazně klesají, což je dobře. Jsou tu ale nepoctivci, kteří aktuální situaci zneužívají. Právě kvůli nim je třeba upravovat legislativu,“ uvedl ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO René Neděla.

Zejména při instalaci malých fotovoltaických elektráren je potřeba postupovat velmi obezřetně. Hlavním zdrojem manipulací jsou odkazy na domnělou nezávislost, kalkulaci s nereálnými cenami elektřiny a životností zařízení. „Je důležité nelhat lidem. Fotovoltaické elektrárny nezajistí lidem úplnou soběstačnost. Výkon fotovoltaických elektráren v zimě je na úrovni 10 % toho co v červnu. Je důležité se dívat na spotřební a výrobní křivku,“ upozornil ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer. Fotovoltaika podle propočtů EGÚ přímou energetickou závislost domácnosti sníží o 24 %. Při instalacích FVE na veřejné budovy budou propočty vždy individuální. Malé fotovoltaiky tak nejsou podle Macenauera tou nejjednodušší cestou k dekarbonizaci.

Celé energetické odvětví se v poslední době muselo vypořádat s bezprecedentní situací a všechny krize se podařilo zvládnout. „Uklidnění krize přichází v optimističtějších scénářích, než jsme si v uplynulém roce představovali. Bylo by dobré, kdyby praktickým ponaučením do budoucna bylo zkultivování celého dodavatelského segmentu,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Tématem podle něho je, jak zajistit, aby na trh vstupovaly pouze solidní firmy. Druhou velkou výzvou je potenciál energetických úspor. „Fotovoltaika má podle něj v Česku budoucnost, a to i u domácností. Spotřebitelé by se měli ovšem obracet na stabilní a zkušené firmy,“ doplnil Tomáš Kadlec.

Ředitel pro maloobchod a marketing Innogy ČR David Konvalina je pro novou povinnost registrace pro zprostředkovatele, dobrým bodem je také omezení doby platnosti plných mocí. Do budoucna by byla dobrá i certifikace zprostředkovatelů.

Je potřeba, aby na trh vstupovaly pouze solventní společnosti, „…ne na každého je možné pohlížet jako na energošmejda,“ řekl na závěr ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavor.