Seminář o říční krajině pomáhá samosprávě

2. 5. 2023 Arnika Životní prostředí

Spolek Arnika ukončil sérii seminářů, při kterých ve čtyřech městech (Pardubicích, Brně, Olomouci a Ostravě), informoval spolu s vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Ostrava, o možnostech využití říční krajiny při uvolnění územních rezerv po zrušení megalomanského projektu DOL.

Arnika

Arnika, podobně jako řada jiných nevládních organizací i odborníků z různých oblastí, plán na vybudování kanálu DOL vždy protestovala. Po jeho zrušení však také jako jediná varovala před lokálními developery a nabídla samosprávám semináře, kde je informovala o unikátní hodnotě říční krajiny a o tom, jak ji využít, aby sloužila co nejlépe městům a jejich obyvatelům.

„Slyšet názory od lidí, kteří jsou ve věcech fundovaní, je pro nás důležité. Když to srovnám se schůzkami, které jsme měli s lidmi, kteří propagovali kanál DOL, tak pohledy, které jsem slyšel dneska, jsou mi rozhodně bližší.“ hodnotí zkušenost se seminářem Arniky Ivo Čečman, starosta Dubu nad Moravou. S novými informacemi je spokojený i starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí Bc. Ondřej Sedlář: „Seminář byl velice přínosný a mě je líto, že to, co jsme viděli v prezentaci, se v realitě neděje. Dost mě zaráží, že tady chybí celková koncepce, že za využití toho území není nikdo zodpovědný.“

Pro potřeby semináře vznikla v Arnice publikace Jak dál s Říční krajinou a rovněž interaktivní vizualizace uvolněného území ve webovém rozhraní. Jejich prostřednictvím lze získat potřebné informace o území z hlediska ochrany říční krajiny a na ní navázané fauny a flory, ale také praktické podklady k rozvoji oblastí, kterými územní rezerva procházela. Publikace mimo jiné obsahuje funkční příklady z různých míst, kde se citlivou úpravou podařilo zlepšit biodiverzitu v tocích a zlepšit zadržování vody v krajině, nebo zvýšit protipovodňovou ochranu. Její přínos oceňovali i účastníci semináře, jako například senátorka Eva Seitlová, která řekla: „Určitě je v našem zájmu využít uvolnění rezervy k obnovení říční krajiny, renaturacím a revitalizacím vodních toků. Koridor průplavu D-O-L zasahuje i do oblasti projektu Živá Bečva, který bych ráda podpořila.“

„Těší nás, že se nám v hojném počtu podařilo seskupit různorodé publikum, které našlo společnou řeč prostřednictvím sdílení zkušeností, diskusí nad návrhy revitalizací a především pozitivních ohlasů k obsahu seminářů. Skladba účastníků čítající v celkovém počtu zhruba stovku, sestávala napříč ekologickými organizacemi, přičemž své výrazné zastoupení měly také územní samosprávy či zástupci rybářských spolků, nikoliv však vodohospodářské subjekty, což vnímáme jako podnět v ohledu dalších aktivit. Vážíme si nicméně zájmu veřejnosti a těšíme se na další setkání v rámci témat ochrany říčních toků.“ uzavírá koordinátor kampaně Za živé řeky Adam Losík.

Na tyto semináře Arnika v září naváže exkurzemi za příklady dobré praxe. Informovat o nich bude na svých stránkách www.arnika.org.