Další defibrilátory do obcí. Kraj dotačně podpoří i školení poskytovatelů první pomoci

26. 5. 2023 Pardubický kraj Regiony

Radní Pardubického kraje na svém posledním jednání schválili dotace na pořízení defibrilátorů pro dalších 18 obcí, které o ně zažádaly ve druhém kole dotačního programu. Pardubický kraj tak na přístroje, které mohou zachraňovat životy, vynaloží asi 700 tisíc korun. Dalších téměř 450 tisíc korun kraj poskytne na proškolení poskytovatelů první pomoci, tzv. first responderů.

Pardubický kraj

Jde o nový dotační titul Pardubického kraje, jehož cílem je zvýšení kvality poskytované první pomoci, kdy mohou být k životu ohrožujícím situacím vysláni například dobrovolní hasiči. „First responder je proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání, který je zapojen do systému koordinovaného a aktivovaného zdravotnického operačního střediska v příslušném kraji. Laicky řečeno jde o prvního pomáhajícího při život ohrožujícím stavu. Jde o to, že zdravotnická záchranná služba proškolí členy jednotek požární ochrany, tedy hasiče v obcích, a tím se zvýší dostupnost první pomoci. Správně poskytovaná první pomoc na místě příhody je klíčovým momentem, který může v řadě případů ovlivnit přežití pacienta anebo průběh jeho další léčby,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková s tím, že kraj obdržel celkem 37 žádostí na proškolení 368 hasičů jednotek požární ochrany obcí ve výši téměř 450 tisíc korun.

Dalších přibližně 700 tisíc korun Pardubický kraj rozdělí mezi 18 obcí, které z těchto peněz pořídí automatizované externí defibrilátory (AED). „Naším cílem je i nadále rozšiřovat síť dostupných AED a zvýšit tak bezpečnost na veřejných místech. Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často bez varovných příznaků, a proto nikdo neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda pomoc nebude potřebovat sám,“ dodala náměstkyně Matoušková.