V Evropském výboru regionů o rychlé přeshraniční pomoci při katastrofách

29. 5. 2023 Pardubický kraj Zahraničí

V uplynulém týdnu se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání Evropského výboru regionů. Zúčastnili se ho také členové, kteří reprezentují české a moravské regiony a města včetně předsedy české delegace, náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Pardubický kraj

„Velkou pozornost jsme tentokrát věnovali lepší připravenosti na různé krizové situace a na posílení odolnosti evropských regionů a měst v této oblasti. Projednávání se zúčastnil i evropský komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič ze Slovinska. Všichni měli v paměti nedávné povodně v severní Itálii nebo loňský požár v Česko-saském Švýcarsku. Unie musí mít lepší systémy předvídání katastrof, účinného varování, přípravy i reakce, a to včetně okamžité pomoci při řešení také ze sousedících států. S otázkami bezpečnosti ale souvisí také současná závislost Evropanů na dodávkách některých nezbytných výrobků či služeb z Asie. To se musí změnit,“ uvedl Roman Línek.

Rozsáhlá diskuze byla také nad přezkumem víceletého rozdělování evropských dotací. Současný finanční rámec vznikl v době před epidemií covidu, válkou na Ukrajině a zvyšujícími se náklady na energie. Kvůli tomu se v mnoha zemích zpozdily různé projekty a také poklesly veřejné investice. Je tedy otázkou, zda jsou reálné termíny dosažení některých celoevropských cílů a co může pomoci zlepšit situaci.

Roman Línek se zúčastnil také schůzky s předsedy delegací všech zastoupených států a také se setkal s českou velvyslankyní při Evropské unii Evou Hrdou: „Na všech těchto úrovních jsme se shodli, že uděláme vše pro to, aby objem finančních prostředků na rozvoj měst a regionů byl i v období po roce 2027 obdobný jako nyní. Jsou to pro nás prostředky, které jdou na dopravní, sociální nebo zdravotní infrastrukturu a tudíž jsou pro nás opravdu velmi důležité.“

Zástupci Evropského výboru regionů se setkali také se španělským velvyslancem při Evropské unii Marcosem A. Alonsem, který představil priority nadcházejícího španělského předsednictví v Evropské radě. Je to především politika soudržnosti, která vyrovnává úroveň regionů, ale Španělé také kladou důraz na venkovský život a zastavení vylidňování obcí.