Do meziresortu zamířil zákon o podpoře v bydlení, pomůže 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení

1. 6. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

Zákon společně připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc. Důrazem na prevenci dojde k razantnímu snížení nákladů státu, které jsou s bytovou nouzí spojeny. Zákon také výrazně omezí obchod s chudobou a množství dětí, které kvůli nevyhovujícímu bydlení končí každý rok ve státní péči. Obcím zajistí dlouhodobé a předvídatelné financování různých opatření na řešení bytové situace svých obyvatel.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Přípravu obdobného zákona avizovalo několik předcházejících vlád, nikdy ale nedošlo k jeho přijetí. Z výzkumu veřejného mínění, který loni vypracovala výzkumná společnost STEM/MARK pro MPSV, přitom vyplývá, že by ho uvítalo více než 84 % občanů. „Je to už od 90. let určitý dluh státu vůči lidem. To, že stále nemáme legislativu vztahující se k podpoře v bydlení, je v rozporu s různými mezinárodními závazky České republiky, jak nedávno upozornil i Ústavní soud,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Hlavním principem zákona je důraz na prevenci. Předcházení problémům spojeným se ztrátou bydlení je pro veřejné rozpočty výrazně levnější, než jejich následné řešení. Podle Vládního analytického útvaru by měly náklady zákona pro státní rozpočet poměrně rychle klesat. Už v pátém roce po zavedení by se měly vyrovnat vyčísleným úsporám 1,4 miliardy korun, které přijetí návrhu přinese. Prevence problémů spjatých s řešením bytové nouze navíc veřejným rozpočtům ušetří další těžko vyčíslitelné náklady například v oblastech kriminality, nezaměstnanosti, nedokončeného vzdělání nebo závislostí. Vyplývá to i ze zahraničních zkušeností například ve Velké Británii, Německu, Španělsku a dalších nejen evropských zemích.

V obcích s rozšířenou působností vzniknou podle návrhu zákona kontaktní místa pro bydlení. Lidem v bytové nouzi po zhodnocení jejich konkrétní situace doporučí vhodná podpůrná opatření včetně možnosti zprostředkovat nájemní byt. V případě potřeby také dostanou podporu sociálních pracovníků, aby si bydlení udrželi. Další opatření lze nalézt v prezentaci k návrhu zákona. Zároveň kontaktní místa pomohou těm, kterým ztráta bydlení teprve hrozí. Patří mezi ně například rodiny s malými dětmi, senioři a samoživitelé nebo lidé, kteří mají nadměrné náklady na bydlení, případně trpí energetickou chudobou. „Tato skupina dnes zahrnuje asi 1,3 milionu osob a zvětšuje se. Na kontaktních místech budou moci občané získat i specializované poradenství k programu Nová zelená úsporám LIGHT, o který je velký zájem z řad zranitelných občanů. Už teď díky tomu pomáháme občanům při rekonstrukcích vedoucích k úsporám a tedy udržitelnosti nákladů na bydlení,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kontaktní místa pro bydlení budou také pravidelně mapovat bytovou situaci v území. Díky získaným datům poté bude možné lépe nastavit různé investiční programy na opravy nebo budování bytového fondu obcí. Podobná kontaktní místa už v ČR úspěšně fungují zhruba v deseti větších městech a v rámci projektů MPSV. Případné přijetí zákona by znamenalo sjednocení podpory v bydlení na celém území země. Obce by tím získaly jistotu dlouhodobého a předvídatelného financování svých aktivit v této oblasti.

Po vypořádání připomínek plánují MMR a MPSV předložit vládě návrh zákona ještě letos v listopadu. S jeho účinností se zatím počítá od roku 2025.