Mikrovlnní cestáři umí opravit výtluky rychle, ekologicky a trvale

29. 6. 2023 Obec a finance Doprava

Na tuzemské silnice začíná razantněji vstupovat revoluční mikrovlnná technologie FUTTEC®. Patent na ni má stejnojmenná česká společnost, která s ní hodlá proniknout na asfaltové vozovky po celém světě. Prostřednictvím svého pilotního stroje FT3 dosud opravila více než 1000 výtluků, mezi nimi i 55 havarijních děr na Barrandovském mostě před letošní etapou jeho generální opravy.

Ve vývoji zařízení na preventivní opravy výtluků, na němž intenzivně pracuje (ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými institucemi) několik let, se nyní posunula výrazně vpřed: V Praze představila v akci nové, vylepšené „mikrovlnné cestáře“ FT3+ a také mikrovlnné pece FF-9, určené na dočasné opravy výtluků větších než 60×80 cm.

Mikrovlnné stroje pro opravy výtluků technologií FUTTEC®
Obr. 1. Mikrovlnné stroje pro opravy výtluků technologií FUTTEC®

Všechny tyto stroje umožní, aby se finančně efektivní, rychlé, ekologické a trvalé preventivní opravy asfaltových vozovek staly v Česku běžné. Řidiči tak už nebudou muset stát v dlouhých kolonách, jako tomu často bývá při opravách tradičními technologiemi. Tím to však nekončí – společnost FUTTEC pracuje na vývoji stroje zcela nové generace, který již bude umět využívat tzv. Big Data a umělou inteligenci.

Systém preventivních oprav výtluků pomocí mikrovln je určený k trvalým celoročním opravám silnic, cyklostezek, parkovišť a dalších asfaltových ploch. Prevence je velmi důležitá, zná to každý jednotlivec při péči o chrup (zanedbaný malý kaz může skončit i ztrátou zubu) i každý vlastník nemovitosti (neopravená střešní taška může způsobit statisícové škody). A platí to i pro komunikace – rychlá preventivní oprava malého výtluku ušetří spoustu peněz za náročné velkoplošné opravy, nehledě na rozsáhlé uzavírky komunikací a související komplikace plynulosti a bezpečnosti dopravy. Preventivní oprava systémem mikrovln pracuje na principu šetrného hloubkového mikrovlnného ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi a nutnosti bourání či frézování vozovky. Poruchy v obrusné vrstvě pozemní komunikace dokáže zacelit bez vzniku netěsného spoje (spáry), do kterého by mohla zatékat voda a dále ho poškozovat, a beze změny původních parametrů vozovky. Opravené místo je tak v podstatě vrátí do původního stavu. Širší využití systému preventivní údržby FUTTEC by proto mohlo přispět k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy, omezení vzniku rozsáhlých uzavírek a ke snížení produkce CO2, emitovaného jinými metodami oprav. Zároveň by vedlo k významnému snížení nákladů na údržbu tuzemských pozemních komunikací.

Příležitost pro kraje, města i obce

Preventivní údržbu asfaltových vozovek technologií mikrovlnného ohřevu FUTTEC dosud společnost zajišťovala prostřednictvím svého pilotního zařízení FT3, jehož prostřednictvím opravila po celém Česku více než tisícovku výtluků a plně prověřila funkčnost patentované technologie. Ve spolupráci s českou firmou vyrábějící stavební stroje nyní nabízí vylepšené zařízení FT3+ s příslušenstvím – a samostatné mikrovlnné pece.

Mikrovlnný cestář FT3 a jeho vylepšená verze FT3+ je zařízení pro kompletní bezespárou opravu výtluků (od velikosti 10×30 cm až po 60×80 cm), jež se skládá z mikrovlnné pece s vyjímatelným zásobníkem pro ohřev asfaltové směsi (kterou je možné využít i samostatně) a z dalšího příslušenství – ručně vedeného mikrovlnného zářiče s elektrickým pohonem určeného na ohřev asfaltových vrstev v ploše poruchy, ocelového přepravního kontejneru, elektrocentrály a z hutnicí desky.

Samostatná mikrovlnná pec je určená pro dočasné zacelení výtluků větších rozměrů (tzn. více než 60×80 cm) pomocí šetrně a rovnoměrně prohřáté pytlované asfaltové směsi: ideální je její využití na silnicích II. a III. třídy, parkovištích nebo odstavných a skladových plochách. Její použití je rychlé a ekonomické, neumožňuje však nahřátí místa opravy (pouze dodávané směsi či různých druhů směsí), a proto je toto řešení méně trvanlivé než zacelení výtluku pomocí „mikrovlnných cestářů“ FT3 a FT3+.

Nová technologie je příležitostí pro organizace a firmy, které zabezpečují opravy a údržbu komunikací na úrovni krajů, regionů i velkých měst. Ale je to i příležitost pro obce, případně dobrovolné svazky, které by mohly s využitím mikrovlnných pecí řešit preventivní opravy samostatně, případně i formou nabídky služeb občanům.

Orientační cena pro samostatnou mikrovlnnou pec je cca 180 tisíc Kč, zařízení FT3 stojí řádově 1,5 mil. Kč.

Popis opravy výtluku

je patrný z uvedených fotografií. Výtluk určený k preventivní opravě se vyčistí a upraví (obr. 2) do vhodné velikosti. Následuje mikrovlnné prohřátí, které trvá cca 30 minut (obr. 3). Zařízení pracuje do rozměru až 60×80 cm a zajistí rovnoměrné prohřátí hmoty do hloubky 12 cm, čímž se zajistí kompaktní propojení s novou výplní. Následující obrázek 4 ukazuje připravený výtluk, jehož okraje jsou měkké a prohřáté na pracovní teplotu 120–160 °C. Pro výplň opravovaného výtluku jsou připraveny různé druhy směsí v pytlech po cca 25 kg. Jiný druh bude pro rychlostní komunikaci, jiný pro silnici III. třídy. Směs, předehřátá v mikrovlnné peci, se vysype do připraveného výtluku (obr. 5) a v potřebném množství a rozsahu (obr. 6) se pomocí pěchovací vibrační desky (obr. 7) dokonale propojí s opravovaným místem v jednolitou hmotu beze spár (obr. 8). Za hodinku je vše hotovo. Ukázka probíhala na prudkém slunci při teplotě cca 30 °C, proto byla použita voda na ochlazování. Systém však dokáže úspěšně pracovat i v zimních podmínkách (obr. 9), až do teploty −10 °C.

Společnost FUTTEC v současné době dokončuje práce na „mikrovlnném cestáři“ nové generace, do něhož plánuje integrovat prvky digitalizace a automatizace. Nový stroj bude disponovat třikrát větším výkonem než současná zařízení, a navíc bude zcela autonomní: jednotlivé části jeho příslušenství se tak budou nacházet přímo v jeho útrobách. Pracuje se rovněž na automatizaci a digitalizaci celého systému FUTTEC. Právě využití umělé inteligence a tzv. ‚Big Data‘ totiž poslouží k efektivnímu plánování oprav na základě přesně identifikovaných potřeb správců silnic. Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti FUTTEC dodává: „Náš revoluční systém preventivní údržby asfaltových vozovek pomocí mikrovln se tak pomalu stává dosud chybějícím dílem v komplexní péči o české silnice, kterou čeští řidiči tak zoufale postrádají.“