Kraj má v běhu investice za 3,2 miliardy. Další postupně připravuje

26. 7. 2023 Pardubický kraj Regiony

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala souhrnnou zprávu o přípravě a realizaci investic. Jedná se o pravidelně předkládaný dokument, ze kterého plyne, že v prvním pololetí bylo rozestavěno 29 staveb s celkovými náklady ve výši 3,2 miliardy korun.

Pardubický kraj

„Pardubický kraj je největším realitním vlastníkem a zároveň se domnívám, že také nejvýznamnějším investorem v regionu, a to společně se státem, který investuje primárně do stavby dálnice D35 a silnic prvních tříd. V prvním pololetí letošního roku se nám podařilo dokončit deset staveb s celkovými náklady téměř 830 milionů korun. Patří mezi ně například modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí do Skuhrova, vybudování obchvatu Kojic na silnici II/322 nebo dokončení přeměny Winternitzových automatických mlýnů na sídlo Gočárovy galerie,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast investic Roman Línek.

Výrazně větší část projektů Pardubický kraj v tuto chvíli z vlastních zdrojů, ale i za výrazného přispění evropských fondů realizuje. „Celkově máme nyní rozestavěno 29 staveb v celkové částce dosahující 3,2 miliardy korun. Výrazný podíl má samozřejmě stavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnici, ale jsou zde také stavby z oblasti dopravy, školství, sociálních věcí či zdravotnictví,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že na konci prvního pololetí letošního roku probíhalo zadávací řízení na další tři stavby s předpokládanými náklady 231,6 milionu korun.

Vedle těchto krajských investic stojí samostatně investice zajišťované prostřednictvím Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „V rámci přivaděčů na dálnici D35 byl navýšen roční příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 150 milionů korun pro zajištění průběžného financování. Zároveň se podařilo usnesením vlády odstranit limity na jednotlivé akce, což nám umožní dofinancovat ty, které již máme připravené nebo dokonce zahájené,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš s tím, že z hlediska přípravy či samotné realizace řeší krajští silničáři dalších 35 staveb od rekonstrukce silnice III/3439 v Kladně až po rekonstrukci mostu Pavla Wonky v centru Pardubic.