Krok k lepším cenám a stabilitě: přes 130 obcí nakupuje energie společně

9. 8. 2023 SMS ČR Energetika

Sdružení místních samospráv ČR eviduje zájem již více jak 130 obcí a jejich příspěvkových organizací o společný nákup elektrické energie, případně plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Prostřednictvím aukce získají obce výhodnější podmínky než při samostatném nákupu.

Sdružení místních samospráv ČR

„Společný nákup se osvědčil již v předchozích letech. Umožňuje nastavení takových kritérií, která samostatná obec nikdy nastavit nemůže. Výsledkem je výrazně lepší cena a výběr mezi dodavateli, kteří jsou finančně a odborně natolik silní, že zajistí stabilní dodávky bez ohledu na výkyvy na trhu,“ říká Oldřich Vávra, první místopředseda Sdružení místních samospráv ČR.

Vzhledem k celkovému objemu je nákup pro dodavatele podstatně zajímavější než v případě samostatné obce či několika obcí, a proto přicházejí s cenově atraktivními nabídkami. Pokud by se přesto nabídnuté podmínky ukázaly pro obce jako nerealistické, lze aukci opakovat.

„Víme z praktického porovnání v minulosti, že cena pro takto velký objem energií byla výrazně nižší než u soutěže, které se účastnilo například pouze několik sousedních obcí,“ doplňuje Oldřich Vávra.

Společnosti obchodující na ČMKB Kladno podléhají regulaci a prověření kapitálové přiměřenosti a obchodních praktik. Žádný z uzavřených kontraktů nebyl v minulosti vypovězen a dodávky energií zajištěné tímto způsobem se ukázaly být stabilní i v době krize na energetickém trhu na přelomu let 2021 a 2022. V tomto období se řada obcí, které si zajišťovaly nákupy energií samostatně, náhle ocitla bez dodavatele.

Postup společného nákupu formou aukce vyhovuje i zákonu o zadávání veřejných zakázek, pokud musí větší obce a města s ohledem na celkovou cenu nakupovat energie formou veřejné soutěže. Veškerou administraci spojenou s nákupem energií zajišťuje pro obce SMS ČR ve spolupráci se společností Fin Servis.

Aukce na společný nákup energií pro rok 2024 proběhne v září letošního roku. Předpokládaný objem nákupu je cca 13 000 MWh elektrické energie a 15 000 MWh plynu. Obce, které se chtějí ke společnému nákupu připojit, se mohou stále hlásit do 31. 8. 2023 na e-mailu: vavra@smscr.cz.