Na stavbách Ústeckého kraje je elektronický stavební deník už běžný

17. 8. 2023 Ústecký kraj Bydlení a stavby

V rámci realizace svých investičních akcí využívá Ústecký kraj elektronické stavební deníky. Tuto povinnost stavební zákon ukládá pouze u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Ústecký kraj ale jde v tomto nad rámec zákona a elektronický stavební deník se používá na všech stavbách, které jsou předmětem veřejné zakázky ve všech režimech.

Ústecký kraj

Elektronický stavební deník je moderní forma stavebního deníku vedeného v listinné podobě. Jedná se o softwarovou aplikaci, která umožňuje vést deník a komunikovat prostřednictvím webových rozhraní, což je pro uživatele rychlejší, jednodušší a spolehlivější. Vedení ESD je podmínkou ve všech veřejných zakázkách vedených investičním odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje od počátku roku 2022. Deník je možné vést a spravovat v aplikaci, kterou si zajišťuje dodavatel, nebo v aplikaci, kterou poskytuje objednatel, tedy Ústecký kraj. I menší firmy, které nemají svou licenci, tak mohou plnit tuto podmínku.

Mezi zásadní výhody vedení elektronického deníku patří čitelnost, jednoduchost pravidelných denních záznamů (automatické zápisy klimatických podmínek, osob na staveništi, popis prací atd.), nebo možnost přístupu ze vzdálených míst. Elektronický deník se také na stavbě nepoškodí nebo neztratí, pomocí chytrého telefonu lze do něj doplňovat poznámky a fotodokumentaci přímo z pochůzky na staveništi. Deník vedený v aplikaci je vždy v souladu s platnou legislativou. Není nutné si osobně předávat písemné dokumenty, což má pozitivní vliv na rychlost, transparentnost a zlepšení komunikace mezi dodavatelem stavebních prací, objednatelem, technickým dozorem a dalšími dotčenými osobami stavby.

Iniciátor tohoto postupu, radní pro investice a majetek Tomáš Rieger k tomu říká: „Elektronický stavební deník v této době používáme, nebo jsme už využili na desítkách staveb Ústeckého kraje. Jsme s jeho funkčností velmi spokojeni a dobré ohlasy máme i ze strany většiny zhotovitelů. Výhodné je, že deník se stále vyvíjí podle požadavků našich jako objednatelů, ale i samotných stavařů.“

Magdalena Fraňková