Kraj Vysočina posiluje letošní rozpočet na opravy silnic

31. 8. 2023 Kraj Vysočina Doprava

Kraj Vysočina letos opraví více silnic, než bylo plánováno. Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka začne postupně už od září dalších 25 souvislých oprav za 300 milionů korun. Kraj na opravy využije například uspořené peníze v rámci vlastních investičních projektů, kde se podařilo díky veřejné zakázce vysoutěžit nižší ceny, než se předpokládalo, ale také ze stavebních projektů, které z objektivních důvodů začaly později nebo budou dotované z evropských fondů. Krajská samospráva peníze použije na připravené opravy vozovek, které by se jinak uskutečnily až v dalším roce.

Kraj Vysočina

Peníze převede kraj po odsouhlasení krajským zastupitesltvem do rozpočtové kapitoly doprava z rozpočtové kapitoly nemovitý majetek. „Na zlepšení stavu krajských silnic tak bude mít letos Vysočina zhruba 1,2 miliardy korun, a to bez projektů dotovaných Evropskou unií. Vloni to bylo zhruba 800 milionů korun,“ porovnal krajskou investici do silnic Vítězslav Schrek.

Příklady krajských komunikací, dosud zařazených v zásobníku akcí, kde bude realizována souvislá oprava komunikace:

  • II/346 Štěpánov–Habry: délka úseku cca 4,5 km. Silnice II. třídy je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, projektová dokumentace je připravena. Pokud by se silnice neopravila letos z krajských prostředků, opravila by se v roce 2024 nebo 2025 z dotace SFDI.
  • III/3473 Malčín–Zboží: délka úseku cca 3,5 km. Jedná se o silnici III. třídy dlouhodobě ve velmi špatném stavu. V současné době je zesmluvňována oprava průtahu Malčína (oprava bude hrazena z dotace SFDI a dokončena do poloviny roku 2024 včetně chodníků obce) a s opravou úseku Malčín – Zboží dojde k opravě uceleného tahu.
  • II/112 Nová Říše–Želetava: délka úseku 3,6 km. Jedná se o silnici II. třídy a úsek mezi Novou Říší a Zdeňkovem, který je předmětem letošní opravy, je posledním havarijním úsekem této silnice na celém dlouhém tahu v Kraji Vysočina, který má na Vysočině délku přes 70 km. Zůstanou neopravené pouze krátké úseky v průtahu Nové Říše od křižovatky s III/11271 (u mostu pod klášterem) a úsek z Jindřichovic do Želetavy. Kraj Vysočina objednává opravy za téměř 40 miliónů korun.
  • III/12818 Černovice–Lidmaň: délka opravovaného úseku 5,3 km. Bude opraven havarijní úsek, který navazuje na úsek opravený a právě dokončený letos z dotace SFDI. Dojde k dokončení opravy celého tahu z Leskovic (letos zrekonstruovaný nadjezd nad I/19) a v Černovicích naváže na opravený průtah Černovic a opravenou silnici II/128. Silnice by se jinak opravila dle zpracované projektové dokumentace v roce 2024 z dotace SFDI.

Z navýšených prostředků dojde k souvislé opravě dalších cca 53 km silnic. Realizací projektů je pověřena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.