Limity a jiné požadavky na využití území

31. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

Ke dni 1. 7. 2023 byla aktualizovaná příručka „Limity a jiné požadavky na využití území“. Při této aktualizaci byla vytvořena nová struktura příručky, která jednoznačně rozlišuje limity využití území podle stavebního zákona a jiné požadavky právních předpisů na území, popř. jiné informace o území.