Cirkulární manažerka Středočeského kraje se zaměří na problematiku odpadového hospodářství

7. 9. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

Středočeský kraj má od září svou cirkulární manažerku. Nová pracovní pozice na Krajském úřadu vznikla na podporu zavedení principů cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství v kraji.

Středočeský kraj

Středočeský kraj nechal zpracovat Cirkulární sken Středočeského kraje – Návrh opatření 2022, tj. návrh opatření pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství. V této studii byly navrženy zásady pro Středočeský kraj tak, aby plnily Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. „Velká část opatření je směřována na plnění cílů pro komunální odpady, které jsou také jednou z hlavních skupin odpadů, které jsou řešeny v rámci evropských směrnic oběhového hospodářství. Hlavními aktéry jsou obce, se kterými kraj spolupracuje a poskytuje jim zejména metodickou podporu na plnění cílů. Abychom mohli tyto cíle naplnit, bylo nutné vytvoření nové pracovní pozice – pracovník/pracovnice pro rozvoj odpadového hospodářství,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Pracovnice s úvazkem 20 hodin týdně bude mít na starost například správu datové základny odpadového hospodářství, koordinaci pracovních skupin, spolupráci s environmentálním vzděláváním a osvětou, přípravu podkladů pro krajské zakázky související s odpady (zadávací dokumentace) a zakázky krajských institucí. „Právě kvůli lepšímu zajištění všech opatření, která vyplývají z Plánu odpadového hospodářství kraje, potřebujeme někoho, kdo se bude zabývat rozvojem odpadového hospodářství a poradenstvím obcím v této oblasti, bude připravovat podklady pro dotační tituly kraje a podobně. Jeho úkolem bude i příprava a realizace seminářů, workshopů, konferencí nebo správa obsahu krajského informačního portálu zaměřeného na odpady,“ doplnila Jana Skopalíková.

Splnění recyklačních cílů k roku 2035, kdy bude nutné minimálně 65 % komunálních odpadů recyklovat, pouze maximálně 10 % skládkovat a zbytek energeticky využívat, bude podle odborníků pro producenty odpadu na území Středočeského kraje náročným úkolem. „Jedním ze způsobů, jak může kraj ze své pozice starostům obcí pomoci s řešením náročné otázky zefektivnění odpadového hospodářství, je právě poskytnout jim pomoc, zprostředkovat sdílení informací mezi obcemi a iniciovat pilotní projekty v oblasti odpadového hospodářství,“ uzavřela radní.

Michal Kroutil