MMR poskytlo 33,4 miliardy korun na zlepšení kvality života v uhelných regionech

21. 9. 2023 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo vyhodnocení podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj za programové období 2014–2020. Ve třech uhelných regionech podpořilo celkem 2878 projektů. Na zlepšení kvality života resort poskytl prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 33,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský kraj – tři uhelné regiony, které se musí postupně vyrovnávat s negativními dopady odklonu od energie získané spalováním uhlí. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku přináší značné socioekonomické problémy. Podpora z evropských fondů v uhelných regionech má za cíl je zmírnit

Speciálně pro uhelné regiony vyhlásil IROP 3 výzvy

Dvě výzvy podporují nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel s celkovou částkou 1,8 mld. Kč z EFRR. Obyvatelům přináší čistší ovzduší a zmírnění dalších negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve městech. Třetí výzva cílí na infrastrukturu základních škol, kde je finanční balíček ve výši 800 mil. Kč z EFRR. Zaměřuje se na zvyšování kvality ve vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce.

Srovnání uhelných regionů

Průměrná velikost projektu v uhelných regionech je 11,6 mil. Kč z EFRR. Ze třech regionů je nejvyšší v Ústeckém kraji, kde dosahuje 13,2 mil. Kč z EFRR. Nejvíce projektů v uhelných regionech ovšem bylo podpořeno v Moravskoslezském kraji, v realizaci je tady 1670 projektů. Pokud se podíváme na nejvyšší objem podpory v uhelných regionech v přepočtu na obyvatele kraje, tak vítězí Karlovarský kraj s 18 328 Kč na obyvatele.

Nejvíce projektů získalo podporu v oblasti Zateplování, celkem jich je 930. Značná část se jich realizovala v Moravskoslezském kraji. Celkem 180 projektů se ve třech uhelných regionech zaměřilo na sociální infrastrukturu – nejvíce jich bylo v Ústeckém kraji. Rozlohou menšímu Karlovarskému kraji se pak velmi daří budování silniční infrastruktury. Ze všech projektů z oblasti Vzdělávání jich hned 70 % realizoval Moravskoslezský kraj.

Podpora uhelných regionů za celé programové období IROP

Integrovanému regionálnímu operačnímu programu se v letech 2014–2020 podařilo v uhelných regionech podpořit investice do místní veřejné a udržitelné dopravy, zdokonalit digitální propojení, vytvořit nová pracovní místa a poskytnout dostupné sociální bydlení. Zvýšila se kvalita zdravotní péče a školství. Zlepšila se také zdejší energetická infrastruktura a bylo pamatováno i na revitalizace památkových objektů ve všech českých uhelných regionech.