Jaderná energetika bude základem energetického mixu

3. 10. 2023 Obec a finance Energetika

Česká republika má bohatou historii v jaderné energetice, která sahá až do 50. let minulého století. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nám poskytují stabilní, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která představuje základní pilíř naší energetické bezpečnosti. Současně jaderná energetika vytváří významné příležitosti pro náš průmysl, a to nejen díky své vysoké domácí přidané hodnotě, ale také díky výraznému multiplikačnímu efektu na ekonomiku ČR.

„Nyní stojíme před klíčovými rozhodnutími o budoucnosti české energetiky, zejména v kontextu plánovaného odstavení uhelných zdrojů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Rozvoj jaderné energetiky společně s obnovitelnými zdroji představuje významný potenciál pro tuzemský průmysl i trh práce. Abychom tohoto potenciálu dosáhli, je nezbytné vychovat novou generaci technických odborníků, kteří budou tvořit základ budoucnosti a rozvoje české energetiky a průmyslu.“

Podle hodnocení zdrojové přiměřenosti českého operátora přenosové sítě ČEPS se bude Česká republika během druhé poloviny 20. let transformovat z exportéra elektřiny na dovozce. Toto je důsledek dekarbonizace a plánovaného odklonu od uhlí, který by měl vést k odstavení až 10 GW instalovaného výkonu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje aktualizaci Státní energetické koncepce, kterou předloží vládě do konce tohoto roku.

Východiska pro aktualizaci koncepce, která určí směr české energetiky, již schválila vláda. Koncepce by měla stanovit výhled energetiky do roku 2050 se zohledněním dekarbonizačních závazků. Podle MPO bude základem českého energetického mixu jaderná energetika. Očekává se, že její podíl na celkové energetické produkci se bude postupně zvyšovat. Schválená aktualizace koncepce uvádí plány na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech, dalších jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín, a také zařazení malých a středních modulárních reaktorů do energetického mixu ČR. Tyto reaktory by mohly například nahradit odstavované uhelné teplárny a hrát důležitou roli v průmyslových aplikacích.

Se souhlasem resortu Skupina ČEZ zahájila tendr na výstavbu nového jaderného zdroje v Jaderné elektrárně Dukovany s plánovaným uvedením do provozu v roce 2036. Další jaderné zdroje v lokalitách Dukovany a Temelín jsou v procesu přípravy a hodnocení. Cílem je dosáhnout zhruba 50 % podílu jaderné energie na výrobě elektřiny do roku 2050 a rozšířit využití tepla z jaderných elektráren pro další města.

Jasnou podmínkou úspěchu těchto plánů je zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků – tisíce odborníků s technickým vzděláním v oblasti elektrotechniky, energetiky, strojírenství, stavebnictví a dalších oborech potřebných pro výstavbu i provoz nových elektráren. „Jde o obrovskou příležitost pro současné i budoucí studenty, kteří se rozhodují o svém studijním oboru a profesním směřování,“ říká ministr Síkela s tím, že to kvalifikovaní a cenní experti budou mít zásadní vliv na rozvoj a úspěch jaderné energetiky a energetické bezpečnosti v ČR, ať už jako zaměstnanci investora a provozovatele nebo v rámci firem dodavatelského řetězce. „Jejich perspektiva je stabilní a dlouhodobá a mohou očekávat nadprůměrné mzdové ohodnocení, které je pro sektor jaderné energetiky typické,“ dodává ministr.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu