Karlovarský kraj je leaderem v transformaci uhelných regionů

25. 10. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Karlovarskému kraji se podařil významný počin. Zaktivoval 22 signatářů z 11 evropských zemí, kteří společně slavnostně podepsali „Karlovarskou Deklaraci uhelných regionů“. Stalo se tak v rámci Platformy Spravedlivé transformace, jež se v těchto dnech koná v Bruselu na půdě Evropské komise. Deklarace usiluje zejména o to, aby se i po roce 2027 nadále cíleně podporovaly uhelné regiony z rozpočtu Evropské unie.

Karlovarský kraj

„Od společného prohlášení si slibujeme nejenom cílenou finanční podporu v dalších letech, ale deklarujeme tím určitou jednotnost uhelných regionů napříč celou Evropskou unií. Podpisem tohoto dokumentu a zejména pak intenzivní komunikací právě s ostatními uhelnými regiony jsme schopni dosáhnout poměrně silného mandátu pro další vyjednávání s Evropskou unií o naší budoucnosti,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Signovaná deklarace je jedním z výstupů čtvrtého výročního politického dialogu Iniciativy Evropské unie pro uhelné regiony v transformaci, který se konal letos v červnu v Karlových Varech. Kromě zástupců z České republiky podepsali prohlášení také představitelé Německa, Polska, Irska, Slovenska, Španělska, Slovinska, Finska, Řecka, Bulharska a Rumunska. „Navzdory tomu, že uhelné regiony mají rozdílný socioekonomický základ, řeší v souvislosti s ukončením těžby obdobné problémy. Velmi nás proto těší, že se nám podařilo jednotlivé regiony propojit a najít s nimi společnou řeč. Kromě toho, že si deklarace klade za cíl zajistit finanční podporu uhelným regionům i po roce 2027, měla by přispět ke zjednodušení administrace čerpání dotačních programů. Jedná se o problém, který veskrze trápí každého příjemce napříč všemi evropskými zeměmi,“ upřesnil krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Podoba deklarace byla řešena nejen s příslušnými českými ministerstvy, zejména pak s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), ale také se zástupci Evropské komise. „Péče o uhelné regiony je dlouhodobě jednou z priorit MMR. Vedle finanční podpory se jedná také o přípravu metodik a strategií rozvoje – těmi se následně řídí i ostatní ministerstva ve svých programech. Díky práci MMR jsou uhelné oblasti zvýhodněny v žádostech o podporu. Ze zhruba bilionu korun evropských peněz, které do konce dekády přitečou do Česka, proto získají jejich obyvatelé výrazně víc než je republikový průměr,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Iniciativu Karlovarského kraje ocenil i náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň. „Osobně jsem se účastnil výročního politického dialogu Iniciativy Evropské unie pro uhelné regiony v transformaci v červnu v Karlových Varech, kde se poprvé o Deklaraci uhelných regionů hovořilo. A i když je teprve rok 2023, jednání o dalším směřování Evropské unie a jejím rozpočtu v novém programovém období již započala, takže je ten správný čas pro vyjednávání těch nejlepší podmínek pro naše uhelné regiony. Iniciativu Karlovarského kraje proto určitě vítáme a jsme rádi, že současné vedení kraje i jeho administrativní struktury projevily tak výrazný potenciál ve vyjednávacích i diplomatických schopnostech na půdě Evropské komise,“ dodal Radim Sršeň.