Osobností venkova je Eduard Kavala

13. 11. 2023 SPOV ČR Regiony

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR jsou vyhlašovateli ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“. Významným momentem této akce bylo také připojení Národního divadla k vyhlašovatelům. Do síně slávy byl v letošním roce uveden Mgr. Eduard Kavala, jako Osobnost venkova 2023. Slavnostní akt proběhl v pátek 10. listopadu ve Frýdlanském salonku Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR.

Eduard Kavala
Eduard Kavala

Jako prvnímu v roce 2018, bylo uděleno ocenění Osobnost venkova Ing. Jiřímu Vačkářovi, in memoriam, v roce 2019 se této pocty dostalo panu Ing. arch. Janu Florianovi. Ocenění Osobnost venkova bylo za rok 2020 uděleno panu Josefu Bezdíčkovi, v roce 2021 panu Ing. Janu Krumlovi a v roce 2022 panu Mgr. Radko Martínkovi. Blahopřejeme Eduardu Kavalovi k zasloužené poctě a pro periodikum Obec & finance je velkým potěšením, že všechny oceněné osobnosti s časopisem dlouhodobě spolupracovaly. Obsáhlý rozhovor s laureátem jsme publikovali před loňskými komunálními volbami.

Ocenění převzal Eduard Kavala za přítomnosti rodiny, okruhu svých spolupracovníků a přátel z rukou předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiřího Voseckého, za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně EP, Elišky Olšákové, předsedkyně SMS ČR a poslankyně PS PČR, Pavla Drahovzala, místopředsedy Svazu měst a obcí ČR a správní ředitelky Národního divadla Jany Dvořákové ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR.

Hovoří Miloš Vystrčil, předseda Senátu, při slavnostním aktu
Hovoří Miloš Vystrčil, předseda Senátu, při slavnostním aktu

Eduard Kavala je nepřetržitě starostou obce Bělotín od roku 1990. Osobně byl při vzniku Svazu měst a obcí ČR a krátce i místopředsedou Komory obcí, téměř od počátku je ve vedení Spolku pro obnovu venkova ČR, osmnáct let byl jeho předsedou a od roku 2017 je prvním místopředsedou. S jeho jménem je neoddělitelně spojena soutěž Vesnice roku. Aktivně působí i ve Sdružení místních samospráv ČR. Po ukončení vysokoškolského studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity vyučoval na ZDŠ v Bělotíně. Od roku 1990 je starostou a vždy měl plnou důvěru zastupitelstva a hlavně občanů. Pod jeho vedením bylo v obci realizováno velké množství projektů (oprava nádraží, kulturní památky, Kulturní dům, oprava komunikací, vybudování kanalizace, voda, plyn). Velkou prioritou pro něho byla a je škola, která je opravená, moderní, skvěle vybavená. Rekonstrukce se dočkal i Obecní úřad. Byly vybudovány obecní byty, těch je téměř 130. Zasloužil se o obnovení spolupráce s bývalými občany, kteří byli po válce odsunuti do Německa. Tato spolupráce trvá více než 30 let. Jeho velkým koníčkem je zpěv – je členem Pěveckého sboru Ostravské univerzity Chorus Ostrava. S tímto souborem procestoval skoro celý svět.

V popředí Eduard Kavala, za ním zleva J. Vosecký, V. Vrecionová, E. Olšáková, J. Dvořáková a P. Drahovzal
V popředí Eduard Kavala, za ním zleva J. Vosecký, V. Vrecionová, E. Olšáková, J. Dvořáková a P. Drahovzal

Do Síně slávy, jako osobnost roku 2023, byl nominován Svazem měst a obcí ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a Sdružením místních samospráv ČR. Na základě dohody s Národním zemědělským muzeem v Praze bude v jeho prostorách věnováno místo pro umístění fotografie oceněných.