Vídeň na podzim sesbírá miliardy listů, obyvatelům nabídne kompost

22. 11. 2023 Město Vídeň Zahraničí

Vídeňští zahradníci před podzimní sezonou spočítali, že na ně v ulicích bude čekat asi 15 miliard listů o hmotnosti kolem 12,5 tisíce tun. Znečištěné listoví sesbírané z ulic končí ve spalovně, čisté listy z parků směřují do kompostárny. Vyrobený kompost si obyvatelé mohou celoročně zdarma odvézt ze sběrných dvorů.

Město Vídeň

Listí je symbolem podzimu a v těchto týdnech zaměstnává volnočasové i profesionální zahrádkáře, kteří stejně jako každý rok zpracovávají ohromné množství spadaných listů. Vídeňská radnice nyní pro představu vyčíslila, jaké množství listů každoročně vzniká v městských parcích rakouského hlavního města. Průměrný listnatý strom má podle Vídně kolem 30 000 listů, které v suchém stavu váží přibližně 25 kilogramů. Při více jak 500 000 stromech ve vídeňských parcích a ulicích ročně na vídeňské městské zahradníky čeká kolem 15 miliard listů o váze kolem 12,5 tisíce tun. Část listoví z větších parků však vídeňská radnice záměrně nechává na místě, kde slouží jako přirozené hnojivo nebo jako zimní úkryt například pro ježky.

Úklid listí ve vídeňském Prateru
Úklid listí ve vídeňském Prateru

Zatímco listí ve veřejném prostoru je starostí městských zahradníků, o listoví na soukromých pozemcích se starají jejich majitelé. Mnozí ve Vídni odkládají listy do biopopelnic, jejich objem však v podzimních měsících nestačí. Vídeňský magistrát proto tradičně nabízí stolitrové pytle, které jsou k dostání ve sběrných dvorech za pouhé euro. Pytle, vyrobené z obnovitelných surovin, lze odevzdávat právě ve sběrných dvorech, nebo je stačí ve svozový den postavit vedle biopopelnic.

Většinu listů z pytlů i veřejného prostoru Vídeň sváží podobně jako další biologické materiály rostlinného původu do velké městské kompostárny ve čtvrti Lobau. „Po osmi až deseti týdnech zde vznikne cenný kompost, který poslouží jako důležitý zdroj živin pro půdu i rostliny,“ uzavírá vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky přirozený koloběh cenného přírodního materiálu.

Vídeň každoročně vyprodukuje kolem 50 000 tun kompostu. Městští zahradníci jej denně používají, ale radnice ho nabízí i obyvatelům. Ti si mohou v jednom ze třinácti sběrných dvorů bezplatně vyzvednout až půl kubíku kompostu. Část materiálu Vídeň používá k výrobě bezrašelinové půdy, kterou také nabízí ve sběrných dvorech.

Listoví spadané na silnice a znečištěné emisemi ze silničního provozu Vídeň sbírá separátně a používá jej ve spalovnách k výrobě elektrické energie a tepla pro vytápění. Při velkém spadu listí může Vídeň pro úklid komunikací nasadit přes stovku strojů a vozidel.

Martin Landa