Kraj má právo chtít po obcích, aby se na veřejné dopravě finančně podílely, rozhodl soud

30. 11. 2023 Středočeský kraj Doprava

Středočeský kraj uspěl u Krajského soudu v Praze ve sporu s městem Kladno kvůli spolufinancování dopravní obslužnosti. Soud potvrdil argumenty kraje týkající se zavádění Standardů dopravní obslužnosti. Stížnosti Kladna a jeho primátora Milana Volfa již v minulosti odmítlo Ministerstvo vnitra ČR, dále také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ve věci již jednou rozhodoval i Krajský soud. Neuspěla ani kasační stížnost jednoho kladenského občana u Nejvyššího správního soudu.

Středočeský kraj

Více než rok trvající spor mezi Středočeským krajem a městem Kladno vedeným primátorem Milanem Volfem má další soudní dohru. Kladno dnes opět neuspělo u Krajského soudu v Praze se svou žalobou na kraj kvůli omezení dopravní obslužnosti. Jde tak o pátou prohru. Krajský soud letos v lednu odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem kraje, který měl spočívat v omezení dopravní obslužnosti prostřednictvím vyškrtání vybraných linek a vyřazení kladenské MHD ze systému Pražské integrované dopravy (PID). Krajský soud tehdy dospěl k závěru, že nebyly splněny procesní předpoklady pro věcné projednání žaloby. Nejvyšší správní soud však následně vrátil věc krajskému soudu k opětovnému projednání.

„Z rozhodnutí soudu mám samozřejmě radost, jelikož opět potvrzuje, že postupujeme v souladu se zákonem. Z čeho rozhodně však radost nemám je fakt, že pan primátor Volf si nadále bere občany Kladna jako rukojmí, což mě velmi mrzí. Středočeská doprava má sloužit všem Středočechům a našim cílem je, aby byla maximálně dostupná a komfortní pro všechny. Proto vyzývám pana primátora, abychom konečně společně usedli k jednacímu stolu a dohodli se na nastavení pravidel tak, aby žádný občan kraje nebyl při využívání poskytovaných služeb, zejména z důvodu politických postojů, omezován. Stále věřím, že je naši společnou snahou zvyšovat kvalitu života v kraji ,“ uvádí radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Statutární město Kladno zastupuje ve sporu právní kancelář Weinhold Legal. „V tomto ohledu nemohu nezmínit, že pan primátor zcela bez zábran vyčerpává z kladenské městské kasy neuvěřitelné finanční prostředky na právníky, aby prohrával jeden spor za druhým. Přitom my jsme Kladno už několikrát upozorňovali na to, že je v naší kompetenci SDO zavádět a že je plně v naší kompetenci rozhodnout, v jakém rozsahu dopravní obslužnost na území kraje zajistíme,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Pohrdání občany a institucemi je pro dokreslení celé situace dle předchozích zkušeností panu primátorovi Volfovi vlastní. Právě on může za fiasko referenda o zákazu hazardu ve městě. Bylo to právě město, které nezákonným omezením a pokřivením předreferendové kampaně způsobilo neplatnost hlasování, které se v Kladně uskutečnilo v lednu. Krajský soud v Praze referendum odložil na rok 2025 a Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost města a potvrdil rozhodnutí Krajského soudu. Primátor Volf opakovaně uvedl, že ve městě nejsou s hazardem problémy, což samozřejmě není pravda a občanská iniciativa k vyhlášení referenda to jasně dokazuje.“

Středočeský kraj přistoupil v systému PID v oblasti Kladenska ke změnám tras linek a jízdních řádů na začátku září 2022. Důvodem byla neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do systému SDO, kdy Středočeský kraj, coby objednatel regionální autobusové dopravy, byl nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů. „V posledních měsících jsou kolegové z Integrované dopravy Středočeského kraje v jednání o znovuzavedení kladenského MHD do systému PID a věřím, že se po tomto rozsudku konečně s městem domluvíme i na opětovném zapojení města do systému nejen v oblasti MHD,“ doplňuje Borecký.

Město Kladno a jeho vedení ani nereflektovalo výzvu kladenských občanů, kteří nedávno vyzvali zástupce města i kraje k jednání. „My jsme byli, jsme a budeme připravení usednout k jednacímu stolu. Řešení samozřejmě existují a byla už Kladnu v minulosti ze strany Středočeského kraje opakovaně předložena. Znovu ale opakuji, že každé řešení musí být nalezeno v mantinelech Standardů dopravní obslužnosti tak, aby pro Kladno platila stejná pravidla jako pro všechna ostatní města a obce v našem kraji. Je třeba také říct, že se do systému zapojily již téměř všechny obce, a to včetně velkých měst, jako je Mladá Boleslav či Příbram. Bohužel, jediným, kdo si dětinsky postavil hlavu, byl primátor Volf. Bylo to on, kdo prohlásil, že vyřešení nedosáhneme u kulatého stolu, ale u soudu. Tak dobře. Soud tedy rozhodl a já věřím, že nyní již můžeme najít řešení tak, aby Kladeňáci nebyli na postupu vedení města biti,“ uzavírá Petr Borecký.

Michal Kroutil