Aktuálně k vývoji inflace

11. 12. 2023 Moore Ekonomika

I když vývoj většiny makroekonomických ukazatelů není právě pozitivní, najdeme alespoň jednu výjimku, a to míru inflace. V listopadu klesla inflace na 7,3 % z říjnových 8,5 %. V říjnu přitom inflace povyskočila vinou technické operace, kdy se do výpočtu promítl dopad loňského úsporného tarifu na energie, který ovlivnil srovnávací základnu inflace.

Moore Czech Republic

Tento efekt má dopad i na listopadovou inflaci a bude mít vliv ještě na její výpočet v prosinci. Pokud bychom tuto skutečnost nebrali v potaz, byla by listopadová inflace na úrovni 4,7 %, což je méně než říjnových 5,8 %, na kterých by byl růst spotřebitelských cen opět po očištění o vliv úsporného energetického tarifu.

Po odeznění zmíněného technického efektu se tak v lednu můžeme dočkat skokového snížení inflace. „Na druhou stranu s počátkem roku je spojena řada otazníků, které mohou jít proti současnému odeznívání inflačních tlaků, ať již jde o přeceňování zboží, dopad zvýšení regulované složky energií či zvyšování cen potravin, které obchodní řetězce avizují navzdory snížení DPH,“ komentuje vývoj inflace Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Více informací na www.moore-czech.cz