Jihomoravský kraj navýšil podporu obcím v rozvojově znevýhodněných územích

16. 1. 2024 Jihomoravský kraj Regiony

Až jeden milion korun například na technické sítě, na koupi nebo rekonstrukci domu k bydlení nebo stejná částka na objekty pro podnikání. To nabízí obcím dotační program Podpora bydlení a podnikání ve vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje. Jeho druhý ročník schválila ve středu 10. ledna 2024 rada kraje.

Jihomoravský kraj

„Oproti předchozímu roku jsme celkovou částku na dotační program navýšili o pět milionů na současných 15 milionů korun. Jde nám o to, abychom zabránili odlivu obyvatel z těchto rozvojově znevýhodněných oblastí. Chceme obcím pomoct s vytvářením lepších životních podmínek a zvyšovat tak atraktivitu těchto regionů pro investory a obyvatele. To, že podpoříme rozvoj na znevýhodněných územích, může snížit odliv obyvatel do ekonomicky silnějších center a posílit tak odolnost těchto obcí vůči ekonomickým výkyvům,“ vysvětluje záměr dotačního programu náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Cílovou skupinou jsou obce s počtem obyvatel do tří tisíc obyvatel na území Jihomoravského kraje, které se nacházejí ve vybraných rozvojově znevýhodněných územích kraje, tj. územích, kterým je potřebné věnovat pozornost a zaměřit se na jejich podporu (jako příklad může posloužit třeba oblast Horňácka na Veselsku, Vranovska na Znojemsku nebo třeba Podluží na Hodonínsku a Břeclavsku).

Dotační program se dělí na dva dotační tituly – Technická infrastruktura a objekty pro bydlení a Objekty pro podnikání.