Dotační program Plzeňského kraje Zdravá krajina 2024

26. 1. 2024 Plzeňský kraj Dotace

Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4550/24 ze dne 22. 1. 2024 vyhlašuje dotační program Zdravá krajina 2024.

Plzeňský kraj

Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 1. 3. 2024 do 15. 3. 2024 elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace v rámci dotačního programu „Zdravá krajina 2024“. Dotace jsou poskytovány jako neinvestiční.

Dotační program je rozdělen na 2 dotační tituly:

Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů
Účelem dotačního titulu je udržení a zvyšování biologické rozmanitosti, zachování významných stromů a jejich skupin a zajištění jejich provozní bezpečnosti, podpora iniciativ vedoucích k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2024 činí 2 000 000 Kč.
Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin
Účelem dotačního titulu je zajistit podporu pro ekologicky zaměřené projekty s opatřeními cílenými na zlepšení lokálního mikroklimatu v krajině a retenci vody prostřednictvím nových výsadeb. Podpora v rámci tohoto titulu se týká projektů na výsadbu místně vhodných, původních druhů dřevin ve volné krajině. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2024 činí 2 000 000 Kč.

Lucie Hájková