Moravskoslezský kraj má jako první region mapu oslunění, usnadní plánování fotovoltaických projektů

26. 1. 2024 Lesensky.cz Energetika

Obyvatelé Moravskoslezského kraje budou mít od nynějška jednodušší práci při plánování fotovoltaických projektů. Jejich region si totiž jako vůbec první kraj v Česku nechal zhotovit kompletní mapu oslunění celého svého území. Rodiny, firmy i samosprávy tak budou moci snadno zjistit, zda jsou jejich střechy či pozemky vhodné pro umístění solárních panelů.

Kompletní mapu oslunění celého svého území má nově k dispozici Moravskoslezský kraj. Region chce tímto krokem usnadnit veřejnosti plánování fotovoltaických projektů a podpořit vznik energetických společenství. Prostřednictvím volně přístupných dat bude totiž možné snadno zjistit, jaký má konkrétní střecha či pozemek solárně-energetický potenciál.

„Mapa oslunění by mohla už v první fázi rozhodování o případném pořízení panelů na střechu rodinného domu nebo firmy zájemci ukázat, jaká je realita právě na jeho nemovitosti. Dílo bude další vrstvou v krajském mapovém systému. Mapa bude samozřejmě spojená s katastrem a územními plány,“ popisuje Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Na zhotovení díla pracovala od poloviny loňského roku brněnská společnost TopGis. „Analýzu daného typu lze uskutečnit pro všech 365 dní v roce v půlhodinových intervalech. Díky modelaci území navíc zohledňuje i vliv okolní zástavby a vegetace. Výsledný výpočet tak nepracuje jen se samotnou plochou, typicky střechou budovy, ale i vlivem jejího okolí,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Podpora rozvoje komunitní energetiky

Severovýchod Česka má renomé industriální oblasti s výrazným zastoupením těžkého průmyslu. Je to však právě Moravskoslezský kraj, který se jako první český region může kompletní mapou oslunění, jež podpoří projekty zelené energetiky, pyšnit. „Určitě je zdravější získat energii ze slunce než pálit vagóny uhlí. Slunce však nesvítí pořád a spoléhat se v rámci státu nebo kraje jen na solární energii je hloupost,“ nastiňuje Jakub Unucka a dodává: „Proto si myslím, že solární energie má své místo pouze v komunitní energetice a spotřebě takto vyrobené elektřiny v místě, kde vzniká. Z toho důvodu Moravskoslezský kraj podporuje vznik energetických společenství a vytváří územní podmínky pro vznik solárních a větrných komunitních zdrojů.“

Analýza oslunění pro celé Česko?

Samotné legislativní podmínky pro sdílení elektřiny v rámci energetických komunit zajistila nedávno schválená novela energetického zákona. Platit by měla od poloviny roku. „Mapy oslunění jsou skvělým strategickým krokem, jak efektivně podpořit veřejnost v cestě za energetickou soběstačností. Moravskoslezský kraj je však v daném směru prozatím výjimkou,“ nastiňuje zástupkyně společnosti TopGis. O analýzy slunečního osvitu totiž měla doposavad obvykle zájem pouze jednotlivá města. Projekty tohoto typu firma v minulosti realizoval například pro Brno či Kuřim.

„Myslíme, že vzhledem k nastolenému trendu zelené energetiky bude map oslunění jednotlivých krajů přibývat. V budoucnu bychom mohli mít takovouto analýzu vytvořenou pro kompletní území Česka,“ doplňuje Drahomíra Zedníčková. Základ pro tvorbu mapy oslunění představují letecké snímky. Ty právě TopGis prostřednictvím vlastních letadel a velkoformátových kamer pravidelně pořizuje na území celé České republiky. Zhotovení výsledného díla tak v případě brněnské společnosti zahrnuje pouze provedení softwarových výpočtů.

Martin Foral