Jihomoravský kraj podpoří malé venkovské prodejny už potřetí z dotačního programu OBCHŮDEK 2021+

26. 1. 2024 Jihomoravský kraj Dotace

Drtivá většina malých venkovských prodejen potravin bojuje o udržení svého chodu. Jihomoravský kraj se proto zapojuje do třetího ročníku dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+“ Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi žadatele, tedy provozovatele prodejen, hodlá kraj rozdělit 3,8 milionu korun.

Jihomoravský kraj

„Malé venkovské prodejny mnohdy nevykazují žádný zisk, je to boj o přežití. Přesto jsou nezbytné. Pro starší lidi je venkovský obchod třeba jediná možnost, jak si nakoupit a kde si popovídat,“ uvádí náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník a dodává: „Jihomoravský kraj se aktivně zapojuje do tohoto programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Kraj konečným příjemcům dotaci předfinancuje a následně ve stanoveném termínu podá žádost o proplacení ex post na ministerstvu. V loňském roce tak byly v rámci tohoto dotačního programu mezi 43 žadatelů rozděleny téměř 4 miliony korun.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo třetí výzvu dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+“ po půlročním odkladu (z důvodu projednávání konsolidačního balíčku). Jeho cílem je zejména zachovat základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržet kvalitu života venkovských obyvatel. Cílovou skupinou jsou provozovatelé obchodů v obcích s méně než 1000 obyvateli nebo do 3000 obyvatel, jejichž místní část má méně než 1000 obyvatel s jedinou prodejnou potravin s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Mezi podporované provozní výdaje prodejen budou patřit například:

  • výdaje na zaměstnance (mzdy včetně odvodů),
  • výdaje na nájem, vytápění, osvětlení,
  • výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
  • výdaje spojené s jinými službami souvisejícími s bezobslužným provozem prodejny tzv. hybridní prodejna 24/7 (neinvestičního charakteru)
  • výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb,
  • výdaje na pořízení drobného neinvestičního majetku v ceně do 80 000 korun.

Tyto provozní výdaje si budou moci obchodníci uplatnit za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Provozovatelé obchodů mohou podávat žádosti o dotaci 4.–28. 3. 2024. O rozdělení dotací mezi žadatele bude rozhodnuto v dubnu (více informací o programu).

Jihomoravský kraj podporuje malé prodejny i ze svého vlastního dotačního programu „Podpora venkovských prodejen“, kde je žadatelem obec s méně než 750 obyvateli. Letos jsou do programu alokovány 3 miliony korun. Obce si o dotaci mohou požádat v termínu od 12. 2. do 1. 3. 2024.