Nové byty nesmí mít jen osm metrů čtverečních, MMR reaguje na nepravdivé zprávy o snížení standardů na bydlení

5. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, podle kterých připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu umožní vznik bytů o výměře 8 m2. Není to pravda. Spodní limit 16 m2 jako minimum podlahové plochy bytu o jedné místnosti zůstává v platnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Kvůli vyhlášce o požadavcích na výstavbu nedojde ke zmenšení bytů. Není návodem pro developery, jak velké byty mají stavět. Pouze stanovuje minimální bezpečnostní, hygienické a zdravotní podmínky, které musí být splněny, aby byly chráněny veřejné zájmy a nebylo ohroženo zdraví obyvatel. Pokud jde o byt pouze o jedné místnosti (garsonka), musí mít minimálně 16 m2, což je stejné jako v dosud platné vyhlášce. Také pro obytné místnosti ve vícepokojovém bytě zůstává zachován požadavek nejmenší podlahové plochy 8 m2 pro každou z nich.

Velikost bytů je odrazem nabídky a poptávky na trhu, do toho Ministerstvo pro místní rozvoj nijak nezasahuje. Stavba miniaturních bytů nehrozí, MMR v tomto ohledu požadavky nesnižuje. Při přípravě nové vyhlášky ministerstvo dbalo na to, aby se zvýšila pestrost nabídky bytů a byly dostupné pro větší počet lidí. Z tohoto důvodu jsme vypustili některé zastaralé technické požadavky například na oslunění. Vyhláška také sjednocuje dosud roztříštěnou právní úpravu do jednoho předpisu.

MMR také uvádí na pravou míru zprávy o tom, že se v ČR staví čím dál menší byty. Podle údajů Českého statistického úřadu se průměrná užitná plocha na jeden dokončený byt mezi lety 1999 a 2022 dlouhodobě pohybovala okolo 66,5 m2. Obecně tedy můžeme říct, že velikost nových bytů v bytových domech v ČR v posledních 20 letech spíše stagnuje.

Graf 1. Vývoj průměrné plochy dokončených bytů v bytových domech a investiční náklady na 1 dokončený byt v jednotlivých letech
Graf 1. Vývoj průměrné plochy dokončených bytů v bytových domech a investiční náklady na 1 dokončený byt v jednotlivých letech
Zdroj: ČSÚ 2023

Nijak zásadně se v posledních dvou dekádách nemění ani dispozice dokončených bytů. Garsonky a byty 1+1 dlouhodobě tvoří okolo čtvrtiny dokončených bytů v bytových domech. V posledních pěti zaznamenaných letech (2018–2022) pouze mírně vzrostlo zastoupení bytů kategorie 2+1, a to hlavně na úkor bytů 4+1 a větších.

Vyšší zájem o malé byty může být hlavně ve větších městech, kde se zvyšuje podíl jednočlenných a dvoučlenných domácností. Před rokem 1989 se nová výstavba orientovala spíše na větší rodiny.