Změnu rozpočtového určení daní pro kraje podpořilo přes 200 starostů z Pardubického kraje

4. 3. 2024 Pardubický kraj Ekonomika

V rámci pravidelných setkání Rady Pardubického kraje se starosty obcí byla debatována také problematika změny rozpočtového určení daní pro kraje. Během setkání byli přítomní starostové vyzváni, aby symbolicky připojili svůj podpis pod výzvu na změnu parametrů RUD podle legislativní iniciativy Pardubického kraje. Výzvu podepsalo 204 přítomných starostů a místostarostů, což představuje de facto všechny přítomné zástupce samospráv v kraji.

Pardubický kraj

„Na nutnost změny rozpočtového určení daní pro kraje upozorňujeme při každé příležitosti. Setkání se starosty měst a obcí v našem kraji je samozřejmě důležitou platformou, protože často se nás právě starostové ptají, kdy bude opravena ta či ona silnice či kolik prostředků bude rozdělováno v rámci různých dotačních programů včetně Programu obnovy venkova. Změna rozpočtového určení daní tak, jak jsme ji předložili, může na mnohé tyto dotazy odpovědět. Úprava podle kritérií, která jsme společně s kolegy z Jihomoravského, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Zlínského kraje navrhli v rámci naší legislativní iniciativy, by pro náš kraj mohla znamenat posílení příjmové stránky rozpočtu až o 1,5 miliardy korun, což by výrazně urychlilo nejen opravu silnic kraji, ale také investiční akce, na které není možné čerpat evropské dotace a v rámci stávajícího rozpočtu kraje na ně logicky nemůžeme dosáhnout,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který starosty přítomné na dvou setkáních požádal o vyjádření podpory tomuto krajskému návrhu. „Velmi mě těší, že jsme získali 204 podpisů přítomných zástupců obcí, což až na jednotky představuje všechny účastníky těchto dvou setkání v České Třebové a v Pardubicích. Osobně to považuji za velký úspěch a jednoznačný signál, že si zástupci samospráv v našem regionu uvědomují dvacet let trvající nespravedlivé rozdělení prostředků nás všech. Jsem přesvědčený, že podobný mandát od starostů obcí bychom získali také v dalších regionech, které jsou dlouhodobě nespravedlivě podfinancované,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Mezi kritérii, podle kterých by měly být prostředky mezi regiony rozdělovány, je například počet obyvatel kraje, výměra území kraje, délka silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby zřizovaných krajem nebo počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích.