50 milionů na kroužky i letní tábory, projekt Aktivní město má za sebou rekordní rok

6. 3. 2024 Aktivní město Veřejná správa online

V projektu Aktivní město, který má za cíl podporovat aktivní trávení volného času občanů, získali loni rodiče dětí rekordní sumu téměř 24 milionů korun. Od začátku fungování projektu už přesahuje celková suma od zapojených radnic částku 50 milionů korun, které putovaly hlavně na letní tábory a celoroční kroužky. Aktivní město bylo loni zároveň vyhlášeno nejefektivnějším digitálním projektem ve státním a neziskovém sektoru.

Aktivní město

Platforma Aktivní město slouží jako efektivní nástroj, jak mohou radnice podporovat své občany ve vybraných aktivitách. Nejčastější formou jsou příspěvky na pobytové nebo příměstské tábory a soustředění. Dále také sportovní, pohybové, vzdělávací, kulturní, jazykové a dovednostní kroužky pro děti.

Od roku 2019 získalo prostřednictvím Aktivního města od své radnice příspěvek na kroužky nebo letní tábory svých dětí okolo 40 000 rodičů, kteří se zapojili do více než tří desítek vypsaných programů. Loňský rok byl přitom jednoznačně rekordní v objemu získaných příspěvků.

„Radnice reagovaly na všeobecné zdražování, a příspěvky mnohdy i výrazně zvyšovaly. Zároveň máme radost, že se do programu postupně přidávají další města, nejen ta krajská, ale i středně velká z Čech i Moravy. Také díky tomu celkovým objem podpory neustále roste,“ říká za Aktivní město Petr Pacas.

Aktivní město nepomáhá ale jen radnicím s rychlou a transparentní distribucí účelových příspěvků. Velkou pomocí je i pro samotné občany, kteří mají díky platformě přehled o všech probíhajících programech, jednoduše online mohou o příspěvek nejen požádat, ale také jej následně snadno čerpat v rámci služeb více než 2700 organizací a poskytovatelů z celé ČR, mezi které patří sportovní kluby, domy dětí a mládeže, kulturní a vzdělávací centra, základní umělecké školy, spolky dobrovolných hasičů a další zařízení či organizace.

Hlavně snadno a online

„Různých podpor pro občany existuje po republice spousta, ale často se o nich bohužel buď vůbec neví, nebo lidi odradí komplikované podmínky a náročná administrativa,“ vysvětluje Pacas a dodává: „Kvůli náročnosti pro samotné radnice se některé projekty dokonce vůbec nerozjedou, přestože peníze by se na ně našly. Přesně tyto překážky se snažíme v Aktivním městě odstraňovat.“

Například zaměstnancům úřadu MČ Praha 6 ušetřilo využití platformy Aktivní město cca 1571 hodin, tedy 196 pracovních dní. Právě efektivita řešení a pojetí digitalizace a modernizace státní správy přesvědčily loni i odbornou porotu prestižní soutěže Internet Effectiveness Awards, která udělila Aktivnímu městu 1. místo v kategorii „státní a neziskový sektor“.

Dobré zkušenosti s platformou potvrdil i čerstvý průzkum mezi více než 800 účastníky některého z programů. Ten ukázal, že pro 9 z 10 lidí je naprosto klíčová možnost vyřídit veškeré náležitosti příspěvku online. 60 % lidí pak považuje za přínos i rychlé vyřízení příspěvku. I díky splnění těchto kritérií vnímá celý proces získání příspěvku prostřednictvím projektu Aktivní město za komfortní 92 % účastníků.

Od zábavy ke vzdělání a ještě dál

Díky dobrým zkušenostem občanů i úřadů se uplatnění platformy postupně rozšiřuje také do dalších oblastí, které plánují radnice podporovat. „Nyní se zaměřujeme především na podporu pravidelných volnočasových aktivit pro děti ve formě kroužků, ale zaměření programů čím dál tím víc rozšiřujeme. V plánu jsou letos například projekty zaměřené na podporu vzdělávání nebo aktivity seniorů,“ popisuje Pacas.

Vedle sportovních aktivit pro každý věk je právě vzdělávání tou oblastí, kterou si přejí občané podporovat ze strany radnic nejvíce. Dále volají po větší podpoře seniorů, pomoci s bojem proti civilizačními onemocněními nebo podpoře kulturních a společenských akcí.

„Prevence a zejména vzdělávání jsou dvě oblasti, které radnice podle občanů nejvíce opomíjejí a měla by se jim věnovat větší pozornost. I proto v letošním roce plánujeme například podporu dětí, které se připravují na přijímací zkoušky na střední školy,“ dodává Pacas.