Liberecký kraj pokračuje v ochraně měkkých cílů, pomůže v prevenci i tvorbě bezpečnostních plánů

7. 3. 2024 Liberecký kraj Regiony

Zpracování a revize bezpečnostních plánů škol a školských zařízení, teoretická školení, semináře pro zaměstnance a praktická cvičení se zaměřením na útok na měkký cíl. To vše podpoří Liberecký kraj v rámci projektu, který navazuje na dotační titul Ministerstva vnitra z období let 2019–2022.

Liberecký kraj

Krajští radní na svém jednání rozhodli o výběru dodavatele těchto služeb přímým zadáním v rámci pravidel veřejných zakázek malého rozsahu. Bude jím firma Doverville, s.r.o. Celková cena nesmí překročit 2 295 370 korun včetně DPH. Její konečná výše se bude odvíjet od počtu zajištěných aktivit.

„Tyto aktivity musíme odlišit od nedávno vyhlášeného dotačního programu 1.5, ve kterém máme připraveno 5 milionů korun a jenž se zaměřuje na opatření vedoucí k větší bezpečnosti škol jako měkkých cílů, stanovení bezpečnostních priorit, vytvoření funkčního systému ochrany a nastavení provázaných bezpečnostních opatření. Na včerejším jednání krajské rady jsme totiž rozhodli o výběru firmy, která zajistí zpracování a revize bezpečnostních plánů škol a školských zařízení, teoretická školení a semináře pro zaměstnance škol a školských zařízení a praktická cvičení se zaměřením na útok na měkký cíl,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Volíme cestu přímého zadání. S firmou Doverville máme totiž velice dobré zkušenosti již z předchozích let, jelikož zajišťovala aktivity v rámci programu, který dotovalo Ministerstvo vnitra. Navíc výběrové řízení by zabralo delší čas, a to si při současné situaci nemůžeme dovolit.“

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (většina středních škol v regionu, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, dětské domovy a základní školy speciální).

Firma letos počítá s tvorbou bezpečnostního plánu ve 20 případech, k jejich revizi dojde u 10 školských zařízení. V plánu je na rok 2024 také 10 cvičení, o nichž bude kraj ještě informovat. Projekt počítá také se dvěma semináři a jedním rozsáhlým součinnostním cvičením s Policií České republiky.

Dosavadní stručný přehled práce Libereckého kraje v oblasti bezpečnosti
  • V roce 2018 organizace seminářů pro odbornou veřejnost.
  • V letech 2019-2021 kraj využil dotační titul Ministerstva vnitra na projekt „Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako měkkých cílů“.
  • Z dotačních titulů vynaloženo přibližně 3,5 milionu korun, zapojilo se 16 škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem a vzděláváním prošlo přes 300 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.
  • Dále ve spolupráci s policií - dvakrát do roka cvičení na téma „AMOK – útok aktivního střelce“. Za poslední dva roky se cvičení uskutečnila například na středních školách v Turnově, Frýdlantu, České Lípě a Jablonci nad Nisou.

Dotační titul ale skončil, a tak nyní krajský odbor školství má vlastní tříletý projekt na systematické proškolování dalších škol zřizovaných Libereckým krajem včetně jednoduchých metodických návodů k běžnému použití ve smyslu strategie Uteč, schovej se, bojuj!

Filip Trdla