Na demolice zchátralých budov poskytneme obcím 117 milionů korun

4. 4. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím a krajům částkou 117 milionů korun. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru. Dané území pak bude možné znovu využít k rozvoji obce. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci podávat do 28. června 2024.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Chátrající nevyužívané objekty trápí spoustu měst a obcí. Že na ně často není hezký pohled je vedlejší, hlavně mohou představovat zdravotní rizika a soustředí se kolem nich sociální problémy. Starostky a starostové už o našem programu vědí z minulých let a často ho využívají. Důležitý je zejména pro menší obce, které nemají na nákladné demolice dostatek financí ve svém rozpočtu,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzvy je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Pro letošní rok na to MMR vyčlenilo 117 milionů korun. Po demolici objektu musí následovat celková revitalizace prostoru. Na daném území poté může vzniknout například školka, komunitní centrum nebo sportovní zařízení, aniž by bylo třeba zastavovat nové zelené plochy.

Výzva se člení na dva dotační tituly. První se zaměřuje na území strukturálně postižených regionů, tzn. Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, druhá pak na zbytek území České republiky. Žadatelé mohou podávat i více žádostí. Dotace bude poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Příjem žádostí bude ukončen 28. června 2024. Bližší informace o výzvě naleznete na webových stránkách MMR.