Snížit daň z obhospodařované půdy? Podle SMS ČR je rozhodnutí na každé obci

16. 4. 2024 SMS ČR Ekonomika

Sdružení místních samospráv ČR nebude členským obcím vydávat plošné doporučení ohledně snížení daně ze zemědělské a lesní půdy prostřednictvím koeficientů. K tomuto kroku před časem vyzvala SMS ČR Asociace soukromého zemědělství ČR.

Sdružení místních samospráv ČR

Po odborných konzultacích v rámci svých pracovních skupin SMS ČR k této výzvě zaujalo neutrální stanovisko s tím, že takové rozhodnutí je plně v kompetenci jednotlivých obcí. SMS ČR poukazuje na individuální situaci a rozdílné potřeby každé obce, a to zejména v době, kdy obecní rozpočty čelí dopadům vládního konsolidačního balíčku.

SMS ČR registruje nejen ze strany ASZ ČR volání po snížení koeficientu daně z nemovitých věcí v případě obhospodařované půdy. Podle informací z členských obcí tento požadavek akcentují především velké zemědělské subjekty, naopak drobní zemědělci zvýšenou sazbu daně z nemovitostí nevnímají jako natolik klíčovou.

„Velmi si vážíme práce zemědělců, kteří hospodaří s respektem k půdě a krajině a jsou součástí venkovských komunit. Z pohledu obcí ovšem nelze zvýšení nákladů na zemědělskou produkci z důvodu vyšší sazby daně z nemovitostí sanovat z obecních zdrojů. Pokud by obce o tento příjem přišly, musely by například peníze na údržbu obecních komunikací, které využívá rovněž zemědělská technika, nahradit ze zdrojů určených k investicím a rozvoji,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Ne plošné úpravě, ano ve smysluplných případech

I z výše popsaných důvodů nebude SMS ČR ohledně daně z nemovitých věcí v případě obhospodařované půdy a lesů vydávat plošné doporučení. Předsednictvo SMS ČR a většina oslovených starostů z pracovních skupin se shodují, že nejlepší je ponechat snížení koeficientu daně na individuálním rozhodnutí obcí.

Smysl takový krok ze strany samosprávy dává, pokud například nastává synergie obce a zemědělců při údržbě extravilánu obce a funguje i spolupráce na úrovni komunitního života. Plošné opatření by však mohlo být precedentem a odstartovat požadavky na snížení koeficientu daně z nemovitostí například i u drobných podnikatelských subjektů, což zcela popírá původní účel zdanění nemovitostí.

SMS ČR si přitom uvědomuje složitou situaci mnohých zemědělců. Přesto nevydá plošné doporučení a toto rozhodnutí nechá na jednotlivých obcích. Ty se po vládním konsolidačním balíčku potýkají jednak s výpadkem příjmů až o pět miliard z rozpočtového určení daní (RUD), kdy klesl podíl obcí na daních fyzických a právnických osob. Obce rovněž přišly o výnosy z daně z online hazardu, které si ponechává stát, což znamená minus zhruba další 4 miliardy z obecních kas.