Politika územního rozvoje ČR

23. 4. 2024 ÚÚR Územní plánování

Jsou zveřejněny brožury k Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky (úplné znění závazné od 1. 3. 2024) v české, anglické a německé verzi.