Stažení a přepracování návrhu na povinné zálohování požaduje 12 připomínkových míst včetně SMS ČR

24. 4. 2024 SMS ČR Životní prostředí

Celkem 726 připomínek na 570 stranách podala připomínková místa k novele zákona o obalech, kterou Ministerstvo životního prostředí navrhuje zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek.

Sdružení místních samospráv ČR

Vypořádání připomínek proběhlo v závěru druhého dubnového týdne a zásadní rozpory přetrvávají. Celkem 12 připomínkových míst (např. Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další) vzneslo požadavek na stažení zákona a jeho kompletní přepracování.

„Sdružení místních samospráv ČR uplatnilo celkem 27 připomínek a s vypořádáním souhlasilo pouze u 7 konkrétních z nich. Nadále trváme na našem celkovém nesouhlasu se samotným návrhem povinného zálohování PET láhví a nápojových plechovek a ani po debatě na ministerstvu nevidíme důvod z našeho nesouhlasného postoje ustupovat. Dlouhodobě upozorňujeme, že efektivnější a ekonomičtější by bylo více podpořit stávající systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

SMS ČR nadále trvá například na změně rozdělení poměru výnosu z nevyplacených záloh, stanovení výše zálohy přímo v zákoně (a nikoliv dle rozhodnutí soukromého operátora zálohovacího systému) nebo nesouhlasí se stanovováním povinností pro obchody pod 50 m2 prodejní plochy poskytovat údaje operátorovi (s nímž dle návrhu nemusí mít žádný smluvní vztah, neboť nejsou povinným subjektem pro místo výkupu zálohovaných obalů).

Některá připomínková místa požádala s ohledem na strukturu členské základny a nedostatek času (2 dny) na diskuzi o vypořádání připomínek o posunutí termínu podrobnější reakce z jejich strany o 14 dnů. Dle legislativních pravidel by pak mělo nastat další kolo vypořádání na vyšší úrovni.

I ve světle výše uvedeného nabývá ještě podivnějších obrysů vyjádření MŽP, které zmiňuje reportáž ČT v pořadu Události v regionech z letošního 12. března. Na obavy obcí ze zavedení povinného zálohování dle reportáže MŽP reagovalo sdělením, že „o povinném zálohování je již rozhodnuto“. SMS ČR upozorňuje, že i novela zákona o obalech musí projít standardním legislativním procesem, a o povinném zálohování tak zdaleka rozhodnuto být nemůže.