Reakce MMR na rozhodnutí ÚOHS ohledně plnění smlouvy na digitalizaci stavebního řízení

27. 5. 2024 MMR ČR Veřejné zakázky

ÚOHS vydal zákaz plnění ze smlouvy na dodání informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení. To ale neznamená, že je neplatná. Úřad uznal naše stanovisko MMR, že jde o zakázku spojenou s mimořádným veřejným zájmem, plnění smlouvy proto zakázal zhruba od konce září. To umožní systémy dodat v takovém rozsahu, který vyžaduje zákon.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR je přesvědčeno, že digitalizace stavebního řízení má značný ekonomický přínos, a proto jí není možné dále odkládat. Zákaz plnění ze smlouvy náběh digitalizace k prvnímu červenci neohrožuje. Předseda ÚOHS Mlsna se v tomto rozhodnutí opírá o své zamítavé rozhodnutí z loňského roku ohledně původní zakázky k digitalizaci stavebního řízení. S tímto předešlým rozhodnutím MMR nesouhlasí a podalo proti němu správní žalobu. Na její výsledek se dále čeká.

MMR je přesvědčeno, že v otevřené soutěži postupovalo zcela transparentně a v souladu se zákonem. Nezavinilo tedy krajně naléhavou situaci, kdy nebylo možné systémy digitalizace stavebního řízení dodat v rámci otevřené soutěže. Z toho důvodu u klíčové části celé architektury zvolilo jednací řízení bez uveřejnění.